Updates

Update Wet DBA: ‘Wet DBA weg ermee?’

Minister Koolmees (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Staatssecretaris Snel (van Financiën) hebben onlangs een brief geschreven aan de Tweede Kamer omtrent het handhaven van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) te verruimen en de opschorting van de handhaving van de Wet DBA te verlengen tot 1 januari 2020. Wat betekent dit in de praktijk?

 

Wat staat er allemaal in “de brief”?
Uit de brief van Minister Koolmees en Staatssecretaris Snel blijkt dat de huidige Wet DBA in de toekomst zal komen te vervallen, zoals eerder aangegeven is in het regeerakkoord 2017-2021.

Afgelopen periode is geprobeerd met de Wet DBA duidelijkheid te scheppen over de vraag of er in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking. Echter, deze duidelijkheid bleef uit. De Wet DBA leverde veel onrust op bij zzp’ers en opdrachtgevers. Mede om deze reden is besloten om de handhaving van de Wet DBA op te schorten tot 1 januari 2020.

Tevens blijkt uit de brief dat er wordt beoogd om per 1 januari 2020 een nieuwe wet inwerking te laten treden betreffende de vervanging van de Wet DBA. Ook zal de gezagsverhouding verduidelijkt worden. Deze verduidelijking zal plaatsvinden voor 1 januari 2019.

Zoals eerder aangehaald is er sprake van een opschorting van de handhaving van de Wet DBA. Dit betekent dat er voorlopig geen naheffingen en boetes omtrent loonheffingen worden opgelegd als achteraf blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking en er dus geen sprake was van een opdrachtrelatie. Echter, op deze handhaving zit één uitzondering, namelijk kwaadwillendheid van of de opdrachtgever of de zzp’er of tezamen. Voor kwaadwillendheid zal de Belastingdienst wel handhaving toepassen. Onder kwaadwillendheid wordt verstaan een fictieve dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid en opzettelijke schijnzelfstandigheid. De Belastingdienst moet deze drie vereiste allen bewijzen om naheffingen en boetes op te kunnen leggen.

 

Hoe ziet de toekomst eruit?
De nieuwe wet, die de Wet DBA zal vervangen, zal naar verwachting uit drie onderdelen bestaan, namelijk:

  • Laag tarief: arbeidsovereenkomst: Voor zzp’ers die een laag tarief hanteren (vermoedelijk tussen de € 15 en € 18) gecombineerd met een lange duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden), zal er altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.
  • Midden tarief: opdrachtgeversverklaring: Voor zzp’ers die werken boven het ‘lage tarief’ geldt standaard een opdrachtgeversverklaring.
  • Hoog tarief: opt-out: Voor zzp’ers die een hoog tarief hanteren (vermoedelijk boven de € 75) en een overeenkomst aangaan voor korte duur, kunnen de zzp’ers en de opdrachtgevers gezamenlijk kiezen om geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Na inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zal er maximaal een jaar sprake zijn van een terughoudend handhavingsbeleid. Bij dit beleid zal de Belastingdienst voornamelijk een coachende rol hebben en hulp bieden.

Kortom, momenteel zal de Wet DBA nog gehanteerd worden tot 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 wordt de Wet DBA vervangen. In de periode van nu tot aan 1 januari 2020 zal de Belastingdienst bij enkel kwaadwillendheid handhavend optreden. In de tussentijd dat de nieuwe wet zijn intrede zal gaan doen, zal eerst het begrip dienstbetrekking verduidelijkt worden.

Ziet u, gezien alle wijzigingen van de Wet DBA, door de bomen het bos niet meer? Wij helpen u graag!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op