Updates

Samenvatting voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft op 20 mei 2022 de voorjaarsnota gepubliceerd. In de voorjaarsnota blikken we terug op het afgelopen jaar en de aansluiting bij het coalitieakkoord, maar met name op de plannen voor komend jaar. In deze update lichten wij de belangrijkste fiscale en financiële wijzigingen graag toe.

Vennootschapsbelasting
In het coalitieakkoord is opgenomen dat de grens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting verhoogd zou worden van € 200.000 naar € 395.000 in 2022. In de voorjaarsnota van 20 mei 2022 wordt vermeld dat de eerste schijf vanaf 2023 wederom verlaagd wordt naar € 200.000. Dit betekent voor bedrijven dat eerder het hoge Vpb-tarief van 25,8% betaald moet worden. Dit tarief blijft hetzelfde als in 2022.

Verhoging AOW en minimumloon
In 2025 wil het kabinet het wettelijk minimumloon met 7,5% verhogen. Dit wordt in drie stappen voltooid. Het kabinet wilde in eerste instantie de AOW-uitkering niet met de stapsgewijze verhoging van het minimumloon mee laten groeien. Hier is veel ophef over geweest. De AOW-uitkering is daarom gekoppeld gebleven aan het wettelijk minimumloon. Dit betekent dat in 2025 de AOW-uitkering ook met 7,5% wordt verhoogd.

Deze maatregel kost het kabinet 2,4 miljard euro in 2027 en wordt gedekt door:

  • de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) stapsgewijs te verlagen in 2023 en 2024. In 2025 wordt de Inkomensondersteuning AOW geheel afgeschaft;
  • het terugdraaien van de verhoging van de ouderenkorting uit het coalitieakkoord;
  • het niet meer fiscaal faciliteren van het opbouwen van de fiscale oudedagsreserve (FOR) vanaf 1 januari 2023. Voor de opgebouwde FOR kan op basis van de huidige regels worden afgehandeld.

Tarief box 2
Vanaf het jaar 2024 wil het kabinet box 2 opsplitsen in twee belastingschijven. Over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon geldt het basistarief van 26%. Het bedrag boven € 67.000 wordt tegen een tarief van 29,5% belast.

Loon directeur-grootaandeelhouder
De directeur-grootaandeelhouder is verplicht om zichzelf een gebruikelijk loon te geven. Op dit moment mag het loon van de directeur-grootaandeelhouder met 25% lager gesteld worden dan het loon wat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. Dit betekent dat het gebruikelijk loon van de directeur-grootaandeelhouder minstens voor 75% vergelijkbaar moet zijn met het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. In de voorjaarsnota is opgenomen dat dit in 2023 gaat veranderen. Het gebruikelijk loon mag vanaf 2023 15% lager gesteld worden. Voor de directeur-grootaandeelhouder betekent deze verlaging dat hij zichzelf een hoger loon moet toekennen, waardoor hij mogelijk in box 1 meer belasting moet betalen.

Afbouw Algemene Heffingskorting
Op dit moment telt alleen het box 1-inkomen bij het vaststellen van de algemene heffingskorting. In de voorjaarsnota is opgenomen dat vanaf 2025 ook het inkomen uit box 2 en box 3 mee gaat tellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Belastingplichtigen die voornamelijk inkomen uit box 2 of box 3 hebben, ontvangen hierdoor een lagere korting op de te betalen belasting.

Heffingsvrij vermogen
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het heffingsvrij vermogen in box 3 in drie stappen verhoogd zou worden van € 50.560 naar € 80.000. Deze maatregel wordt uiteindelijk niet doorgevoerd.

Onbelaste reiskostenvergoeding
De onbelaste kostenvergoeding wordt in 2023 vermoedelijk verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. In 2024 wordt de onbelaste kostenvergoeding met € 0,02 verhoogd. Hierdoor is de onbelaste kostenvergoeding in 2024 € 0,23 per kilometer.

Algemeen tarief overdrachtsbelasting
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting verhoogd wordt van 8% naar 9% in 2023. Het algemeen tarief wordt door het kabinet in 2023 verder verhoogd naar 10,1%. Deze tariefsverhoging geldt voor de verkrijging van (niet)-woningen door beleggers.

Btw-nultarief zonnepanelen
Op dit moment is de levering en de installatie van zonnepanelen belast met 21% omzetbelasting. De omzetbelasting kunnen particulieren terugvragen door jezelf als btw-ondernemer aan te melden. Het kabinet wil vanaf 2022 op de levering en de installatie van zonnepanelen het nultarief toepassen. Dit is voor particulieren en de Belastingdienst een stuk makkelijker.

Wilt u weten wat de gevolgen van de voorjaarsnota voor u zijn, neem dan gerust contact met ons op!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op