Updates

Ruim 92% van de beoordeelde overeenkomsten afgekeurd

Recent heeft de staatssecretaris van Financiën in haar beantwoording op vragen van de Tweede Kamer inzage gegeven in het proces van de beoordeling van overeenkomsten in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: wet DBA).

Volgens de staatssecretaris zijn er tot en met medio juni 2016 3.500 overeenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. Hiervan zijn er inmiddels 2.400 behandeld of nog in behandeling. 1.100 van de 3.500 ingestuurde overeenkomsten moet überhaupt nog in behandeling worden genomen.

Van de 2.400 overeenkomsten die in behandeling zijn of al zijn behandeld, zijn er inmiddels 800 ingetrokken en zitten er 650 in de eindfase van de behandeling. In 750 gevallen kon vooraf geen zekerheid worden verleend dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. In deze gevallen werd de overeenkomst derhalve als het ware ‘afgekeurd’.

Per saldo zijn er op medio juni 2016 slechts 200 overeenkomsten ‘goedgekeurd’ door de Belastingdienst. Dat betekent dat meer dan 92% is afgekeurd.

In de genoemde cijfers zitten uiteraard alleen de werkelijk aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomsten in meegenomen. Hoeveel opdrachtgevers/-nemers er gebruik maken van de gepubliceerde modelovereenkomsten is (op dit moment) niet duidelijk.

De harde cijfers
Aantal voorgelegde overeenkomsten  3.500
Waarvan nog niet behandeld               1.100
Waarvan in eindfase behandeling          650
Waarvan inmiddels ingetrokken             800
Waarvan ‘goedgekeurd’                         200
Waarvan ‘afgekeurd’                              750

Als u bedenkt dat er in Nederland 600.000 mensen over een VAR-verklaring beschikten, valt het cijfer van 3.500 voorgelegde overeenkomsten in het niet.

Gevolgen voor u
De Belastingdienst heeft op dit moment een coöperatieve houding richting de betrokken partijen rond de ingediende overeenkomsten. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de Belastingdienst regelmatig suggesties geeft ter verbetering van de voorgelegde overeenkomst. Zou uw overeenkomst worden afgewezen, wordt u door de Belastingdienst als indiener van de overeenkomst in staat gesteld de overeenkomst te verbeteren.

Het is overigens niet verplicht uw overeenkomst met uw opdrachtgever/-nemer aan de Belastingdienst voor te leggen. Indien u gebruik maakt van een modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst, biedt deze in principe ook zekerheid als deze niet is voorgelegd aan de Belastingdienst.

Uiteraard is het uw eigen verantwoordelijkheid om u te houden aan hetgeen in de overeenkomst staat opgenomen. Als achteraf zou blijken dat u en/of uw opdrachtnemer niet gewerkt hebben/heeft conform hetgeen in de overeenkomst staat opgenomen, lopen/loopt u en/of uw opdrachtgever alsnog risico op naheffing van loonheffingen.

Indien u twijfelt of u een juiste overeenkomst hebt opgesteld, of is uw overeenkomst reeds afgewezen door de Belastingdienst? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen, wij kunnen een overeenkomst beoordelen, voordat u deze naar de Belastingdienst verstuurd. Daarnaast kunnen wij u attenderen op de punten die van belang zijn in uw overeenkomst met uw opdrachtgever/-nemer, ook als u met betrekking tot de (model)overeenkomsten met vragen zit.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op