Updates

Oude administratie wegdoen?

Het is weer 1 januari en nu dan van het jaar 2015. Dat betekent dat u ook weer kan gaan ruimen. U mag uw administratie van het jaar 2007 en voorgaande jaren grotendeels wegdoen. De bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens zoals:

  • Facturen van debiteuren en crediteuren
  • In- en verkoopadministratie
  • Voorraadgegevens
  • Loonadministratie
  • Overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole

Deze algemene wettelijke bewaartermijn van zeven jaar is korter dan de BTW-herzieningstermijn voor onroerende zaken. De BTW-ondernemer blijft daarom verplicht alles te bewaren die te maken hebben met onroerende zaken en wel voor een termijn van 9 (!) jaar. De ingangsdatum van deze 9 jaar gaat in het jaar in waarin de BTW-ondernemer het onroerende goed is gaan gebruiken.

Dus… misschien dan toch de jaren van 2005 en eerder ruimen en de rest dan toch nog maar even bewaren?

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op