Updates

Is ”Pensioen in eigen beheer” een pensioen?

De veranderingen rondom Pensioen in eigen beheer zijn helaas nog steeds niet duidelijk. Recentelijk heeft de Staatsecretaris een brief die hij voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurde besproken. Hieronder een kort verslag van deze bespreking.

Is “Pensioen in eigen beheer” een pensioen?
De Staatsecretaris stelt hardop de vraag of “Pensioen in eigen beheer” wel een pensioen genoemd mag worden. Hij vraagt zich af of een pensioen in de eigen onderneming wel “voelt” als een pensioen en hij stelt ter discussie of het wel “veilig” voelt voor de DGA om zijn pensioen afhankelijk te hebben van de resultaten van zijn onderneming. Het antwoord op deze vragen vermeldt Wiebes hierbij niet. De vraag is of dit ook werkelijk het gevoel van de DGA onderschrijft.

In het gesprek met de Tweede Kamer stelt Wiebes een tweetal zaken aan de orde. Hoe moet het eventueel in de brief voorgestelde Oudedagsparen in eigen beheer (OSEB) eruit gaan zien? En vraag twee: moeten we welke voorziening in de eigen BV niet gewoon afschaffen?

Oudedagsparen in eigen beheer (OSEB)
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u hierover geïnformeerd. In het kort komt het erop neer dat er een spaarpot komt voor de “oudedag” van de DGA. De opbouw van het kapitaal in de onderneming zal niet gevormd worden met allerlei ingewikkelde berekeningen. Zo zal  de uitkering van deze OSEB heel plat en eenvoudig worden gemaakt. De Staatssecretaris is van mening dat hij een wetsvoorstel moet maken waarin het eenvoudig, duidelijk en “plat” moet kunnen worden gevormd en uitgekeerd.

Afschaffen van elke vorm van pensioen in eigen beheer
Aan de andere kant stelt hij ter discussie dat het niet wenselijk is om welke voorziening dan ook in de eigen BV toe te moeten staan. Het mogelijk omzetten van de huidige pensioen in eigen beheer naar de OSEB, het bevriezen van de huidige systematiek en het eventueel mogelijk afstorten van de huidige voorziening, leidt tot nog meer systemen naast elkaar met een heel lang overgangsrecht. Immers, als een DGA besluit om de huidige voorziening te bevriezen, dan behoudt de BV de plicht om tot aan zijn overlijden, of zelfs tot aan het overlijden van zijn echtgenoot, de BV het pensioen uit te laten keren. Dat kan bij een DGA met een leeftijd van bijvoorbeeld 48 jaar nog wel even duren voordat de pot dan daadwerkelijk (fiscaal) leeg is.

Dit vindt Wiebes allemaal niet wenselijk.

Voorstel
En dus, besluit Wiebes dat het beter is dat hij en zijn ambtenaren er nog eens goed over gaan nadenken om uiterlijk voor de kerst 2015 met een definitief voorstel te komen. Helaas is er dus nog steeds geen duidelijkheid over het vervolg van Pensioen in eigen beheer. Zodra er meer over bekend is informeren wij u.

 

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op