Updates

Innovatiebox : leuker kunnen we hem niet maken, makkelijker wel

De wet op de vennootschapsbelasting kent veel ingewikkelde regelingen. Deze regelingen zijn vaak ook fiscaal zeer interessant. De Innovatiebox is er hier één van. Het is jammer dat het interessante en ingewikkelde vaak hand in hand gaan. Gelukkig bestaat er nu een speciale regeling voor de MKB-ondernemer waardoor de Innovatiebox een stuk gemakkelijker is toe te passe.

De Innovatiebox
De Innovatiebox is een fictieve box waar belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting gebruik van kunnen maken. Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting zijn BV’s en NVs.

Indien je heel innoverend bent en je zelf immateriële vaste activa voortbrengt mag je met de Innovatiebox gebruik maken van een speciaal tarief van 7% voor de winst uit deze activa. De Innovatiebox mag niet toegepast worden wanneer er sprake is van een verlies.

Om gebruik te mogen maken van deze Innovatiebox moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Zo zijn er strenge eisen gesteld aan de immateriële vaste activa. Hiernaast moeten er afspraken omtrent de toepassing van de Innovatiebox vooraf afgestemd worden met de Belastingdienst.

Helaas kan dit veel tijd en geld kosten, wat het niet altijd waard is als je maar een kleine onderneming hebt.

Forfaitaire regeling voor het MKB
Er bestaat een forfaitaire mogelijkheid die de toepassing van de Innovatiebox een stuk gemakkelijker maakt. Indien er sprake is van een kleine onderneming wordt het saldo van de voordelen uit kwalificerende immateriële vaste activa voor de toepassing van de Innovatiebox gesteld op 25% van de winst vóór toepassing van de Innovatiebox met een maximum van € 25.000. Deze toepassing is dus vooral voordeling wanneer de jaarwinst € 100.000 of lager is.

Voorwaarden
Je kunt kwalificeren als kleine onderneming indien je voldoet aan het voordeelcriterium en het omzetcriterium.

Het voordeelcriterium houdt in dat je in 5 jaar tijd ten hoogte € 37.5 miljoen aan bruto voordelen uit immateriële vaste activa behaald. Het omzetcriterium houdt in dat je in 5 jaar tijd een omzet van ten hoogste € 250 miljoen behaald.

Hiernaast moet de onderneming zelf alle Research en Development activiteiten verrichten, of deze activiteiten moeten in ieder geval voor rekening en risico van de onderneming vallen.

Ten slotte moet de onderneming in bezit zijn van een WBSO verklaring. Dit is een verklaring die je kunt verkrijgen wanneer je met een Research & Development project bezig bent. Deze verklaring is de toegangskaart voor de Innovatiebox indien er sprake is van een kleine onderneming.

In het geval je over een WBSO verklaring beschikt, moet er voor het indienen van de aangifte verklaard worden dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Dan kan de Innovatiebox toegepast worden en daarmee ook het MKB-forfait. Er hoeven verder geen afspraken gemaakt te worden met de belastingdienst.

Voor de toepassing van het MKB-forfait moet er wel echt sprake zijn van een voortgebracht kwalificerend immaterieel vast activum. Voor dit activum mag in het jaar van voortbrenging of de twee jaren ervoor het forfait gebruikt worden. Er moet dus wel echt sprake zijn van een kwalificerend immaterieel vast activum dat is voortgebracht.

De verkrijging of voortbrenging van een immaterieel vast activum is automatisch gekwalificeerd wanneer je in bezit bent van een WBSO verklaring.

In het kort
Heb je een kleine onderneming die in het bezit is van een WBSO verklaring (of hier recht op heeft) en je hebt een immaterieel vast activum voortgebracht in het jaar? Dan mag 25% van de winst in de Innovatiebox belast worden.

Heb je vragen over de verdere toepassing van de Innovatiebox? Wij helpen je graag!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op