Updates

De rekeningcourantmaatregel uit Belastingplan 2019 onder de loep

Dinsdag 18 september is het Belastingplan 2019 gepresenteerd. Het is voor de media bijna onmogelijk om alle punten uit het plan te belichten. In dit artikel nemen wij u graag mee over het onderwerp “excessief lenen van de eigen vennootschap”, een punt dat wij voor u als DGA wel van belang vinden om van op de hoogte te zijn. De overheid is voornemens het te gaan ontmoedigen. De maatregel staat nu al bekend onder de naam “rekeningcourantmaatregel”.

Wat houdt deze maatregel in?
Uit onderzoek is gebleken dat er over het jaar 2015 in totaal door 225.000 aanmerkelijkbelanghouders € 51 miljard is geleend. Door te lenen van de BV kan een DGA de aanmerkelijkbelangheffing in box 2, de zogeheten dividendbelasting, langdurig uitstellen of zelfs afstellen. Voor de Belastingdienst is dit geen optimale situatie. De Belastingdienst stelt dat hier toezicht op gehouden dient te worden en dat kost teveel tijd, wat daarnaast ook vaak leidt tot veel tijdrovende discussies.

Om deze reden kiest het Kabinet ervoor de leningen maximaal te accepteren tot een bedrag van € 500.000. Alles boven dit bedrag zal aangemerkt worden als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat betekent dat u vanaf 2022 hier 25% belasting over gaan betalen.

Het kabinet heeft ervoor gekozen de regeling pas per 1 januari 2022 in te laten gaan, zodat de DGA’s de kans hebben het meerdere deel terug te betalen aan de vennootschap. U kunt dus in een dividenduitkering doen tegen het huidige box 2 tarief, waarmee de schuld aan de vennootschap afgelost kan worden en de schuld te maximaliseren tot de grens van € 500.000.

Het wetsvoorstel, met daarin de bovengenoemde maatregel, zal in het voorjaar van 2019 aan de Kamer aangeboden worden. Het is nu nog een voorstel en geen wet. &Dutilh houdt de berichtgeving op dit onderdeel natuurlijk nauwlettend in de gaten!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op