Updates

AOW-leeftijd blijft voorlopig ongewijzigd

Eind oktober 2018 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een persbericht de nieuwe prognoses over de levensverwachting van 65-plussers naar buiten gebracht. De prognose is dat een 65-jarige in 2024 gemiddeld nog 20,63 jaar blijft leven.

Nu denkt u wellicht: Leuk dit nieuws, maar wat heeft dit met mijn situatie van doen?

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft het eerste kabinet Rutte eind 2012 besloten de AOW-leeftijd van 65 jaar los te laten en deze in stappen te verhogen naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Vanaf 2023 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting van 65-jarigen. Hierdoor zal de AOW-leeftijd in de toekomst verder stijgen.

Met deze kennis in het achterhoofd, blijkt dat het persbericht van het CBS nagenoeg iedereen aan gaat. Een stijging van de levensverwachting heeft immers gevolgen voor uw AOW-leeftijd.

Hoe werkt de levensverwachting door in de AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd is vanaf 2022 afhankelijk van de levensverwachting van 65-jarigen. Het CBS brengt ieder jaar rond november de prognoses naar buiten voor over 5 jaar. Eind 2016 brachten zij de prognose voor 2022 naar buiten, eind 2017 voor 2023 en zo verder. Op deze wijze hebben we vijf jaar voor aanvang van het betreffende jaar zekerheid over de AOW-leeftijd.

In 2016 en in 2017 waren de prognoses voor 2022 en 2023 zodanig, dat deze geen aanleiding gaven tot het verder verhogen van de AOW-leeftijd. Inmiddels heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigd dat de AOW-leeftijd in 2024 net als in 2022 en 2023 gehandhaafd blijft op 67 jaar en drie maanden.

Ondanks dat de AOW-leeftijd de afgelopen jaren niet verder is verhoogd, is het de verwachting dat deze in de komende jaren wél verder zal stijgen. Naar verwachting stijgt de AOW-leeftijd in 2025/2026 tot 67 jaar en zes maanden.

 

Hoe verhoudt dit zich tot het ophogen van de pensioenleeftijd naar 68 jaar?
Per 1.1.2018 is de pensioenleeftijd opgehoogd naar 68 jaar. Met het ophogen van de pensioenleeftijd zien we dat de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd niet langer op elkaar aansluiten. Beide ingangsdata staan in principe los van elkaar.

Diegenen die eerder van hun pensioen zijn gaan genieten, kunnen hier over meepraten. Wanneer we het pensioen eerder in laten gaan dan onze AOW-leeftijd ontvangen we in eerste instantie alleen pensioen. Pas vanaf de AOW-leeftijd komt hier dan AOW bij. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat u pas een lager inkomstenbelasting-tarief betaalt vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.

In veel gevallen wordt hier rekening mee gehouden door de pensioenuitkeringen tot aan de AOW-leeftijd iets op te hogen om zo het gebrek aan AOW op te vangen. Uiteraard betekent dit wel dat we vanaf de AOW-leeftijd genoegen zullen moeten nemen met een lager pensioen.

Ook na het ophogen van de pensioenleeftijd blijft het mogelijk om eerder de stoppen met werken. Het is wel verstandig om dit door te laten rekenen in een financieel plan of het dan financieel en fiscaal interessant is om uw pensioen eerder te laten uitkeren of dat u beter met andere financiële middelen uw levensonderhoud en vaste lasten kunt betalen.

Bent u geïnteresseerd in zo’n plan? Wij berekenen dan met u wat voor u(financieel) haalbaar is, gebaseerd op uw wensen.
In het voorjaar van 2019 organiseren wij een evenement waarin de vraag: ‘Kunt u straks onbezorgd van uw oudedag genieten?’centraal staat. Houd onze website in de gaten voor meer informatie omtrent deze avond!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op