Updates

Wanneer ga jij met pensioen?

Weet jij al wanneer je met (vervroegd) pensioen kan gaan? Of je nu werknemer bent of zelfstandige. Welke (fikse) wijzigingen worden er nu doorgevoerd in de regels voor de AOW en het aanvullend pensioen door het nieuwe pensioenakkoord? En hebben die uiteindelijk gevolgen voor jouw pensioen?

Dinsdag 4 juni 2019 is een concept pensioenakkoord tot stand gekomen tussen de vakbonden en het kabinet. De inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar de hoofdlijnen wel.

Het huidige systeem
De huidige systematiek van het pensioenenstelsel wordt in veel ogen als onhoudbaar gezien. Iedereen die pensioenpremies afdraagt krijgt voor deze afgedragen premies hetzelfde toekomstige pensioenbedrag. In eerste instantie klinkt dit heel eerlijk. Maar dat is het niet. De inleg van iemand die begin dertig is, is meer waard dan de inleg van iemand van eind vijftig. De inleg van een dertiger kan namelijk veel langer belegd worden dan de inleg van een vijftiger. Dit systeem wordt het zogenaamde doorsneesysteem genoemd.

Ben je altijd bij dezelfde werkgever in loondienst geweest tot aan je pensioen, dan maakt het niet uit dat je eerst veel premies hebt betaald en op latere leeftijd juist niet. Het probleem dat zich in de tijd van “nu” voortdoet is dat veel mensen van baan wisselen of kiezen om na een aantal jaren in loondienst geweest te zijn als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Zij betalen dus in verhouding veel premies en ontvangen hier weinig van.

Men is van mening dat dit systeem niet meer past bij de huidige tijd en dus op de schop moet. Vandaar dat een concept pensioenakkoord op tafel ligt bij de vakbond. In het concept pensioenakkoord wordt het doorsneesysteem afgeschaft en gaat heel eenvoudig worden: Iedere euro die men zelf inlegt gaat voor die persoon zelf renderen.

De leeftijdscategorie die nu rond de veertig/vijftig is, zullen door het afschaffen van het huidige systeem het meeste getroffen worden. Zij hebben immers wel in verhouding veel premies ingelegd toen zij jong waren. Voor hen gaan de jongeren die premies niet betalen als zij in de tweede helft van hun pensioenopbouw-leven zitten. Naar verwachting gaat de overheid dit gat niet dichten en zullen de werkgever en werknemer dit zelf moeten doen.

Het concept pensioenakkoord
Het woord “concept pensioenakkoord” zegt het al, er is sprake van een concept. Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer laten weten dat er een principeakkoord ligt tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties. De Tweede Kamer heeft afgelopen week laten weten achter het akkoord te kunnen staan, maar is wel benieuwd naar de gedetailleerde uitwerking.

Hoofdlijnen van het concept pensioenakkoord

  • De AOW-leeftijd wordt bevroren en stijgt vervolgens langzaam met de levensverwachting mee
  • Aanvullende pensioenuitkeringen zullen wellicht stijgen in bedrag van uitkering
  • Zwaar werkers kunnen 100 weken ‘fiscaal gefaciliteerd’ bovenwettelijk verlof opsparen
  • Zwaar werkers krijgen een speciale vrijstelling voor vervoegd uitreden
  • Zzp’ers kunnen eenvoudiger zelf pensioen opbouwen
  • Zzp’ers zijn straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten

Dit betekent nogal wat, niet alleen voor mensen in loondienst, maar ook als zelfstandig ondernemer mocht dit akkoord op deze manier verder in wetten worden gegoten.

Het pensioen gaat niet alleen over de pensioenopbouw bij het pensioenfonds, het gaat over alles…. Sparen, hypotheek aflossen, lijfrente en pensioen bij het pensioenfonds. Het wordt dus belangrijker dan ooit om je pensioen in beeld te brengen met een financieel plan.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op