Updates

Voornemen tot afschaffen verhoogde schenkvrijstelling

In het coalitieakkoord van Kabinet Rutte IV werd het al aangekondigd: de “jubelton” zal worden afgeschaft. De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft hierop op 8 maart 2022 een brief aan de Tweede Kamer verstuurd, waarin hij aankondigt voornemens te zijn de jubelton per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231 (verhoogde schenkvrijstelling in 2022). De vrijstelling voor de eigen woning komt daarna per 1 januari 2024 geheel te vervallen.

De jubelton, hoe zit dat ook alweer? Hiervoor gaan we terug naar het jaar 2013. In 2013 werd de jubelton voor het eerst geïntroduceerd, destijds als tijdelijke maatregel om de woningmarkt weer vlot te trekken. Na een tweetal jaren (2015 en 2016) zonder jubelton, werd de jubelton in 2017 “blijvend” ingevoerd.

In de relatie ouder – kind kenden we ook voor 2013 al een eenmalige verhoogde schenkvrijstelling (€ 27.231, 2022). In het geval dat het kind de schenking gebruikt voor de betaling van diens studie en deze studiekosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk, kan gebruik gemaakt worden van een hogere eenmalige vrijstelling (€ 56.721, 2022).

In tegenstelling tot deze “reguliere” eenmalig verhoogde schenkvrijstelling, stond de jubelton sinds 2017 ook open voor andere verhoudingen dan die van ouder – kind. Zo kunnen op dit moment bijvoorbeeld ook kleinkinderen die geld van hun grootouders geschonken krijgen gebruik maken van de jubelton.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de jubelton mogelijk een verstorend effect heeft op de woningmarkt. Het huidige kabinet heeft in haar coalitieakkoord aangegeven dat zij voornemens is om de jubelton af te schaffen.

De staatssecretaris stelt voor de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231 (het niveau van de eenmalig verhoogde vrijstelling in de relatie ouder – kind).

Vervolgens stelt hij voor om de schenkvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 geheel af schaffen.

Zoals het er nu naar uit ziet zal de eenmalige verhoogde schenkvrijstelling in de relatie ouder – kind wel blijven bestaan. Als ouder kunt u derhalve nog steeds eenmalig een groter bedrag belastingvrij aan uw kind schenken.

Indien u overweegt om geld aan uw kinderen/kleinkinderen te schenken voor de aankoop van een eigen woning, voor de verbouwing van een eigen woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld, heeft u tot eind van dit jaar de tijd!

Uiteraard denken wij graag met u mee over de mogelijkheden. Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek als u wilt weten of u dit jaar nog gebruik zou kunnen maken van de jubelton. Wij denken graag met u mee!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op