Updates

Verder uitstel wet DBA

De handhaving in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) wordt verder uitgesteld tot 1 juli 2018. Dat heeft Staatssecretaris van Financiën Wiebes op 1 juni 2017 laten weten. Net als bij de opschorting van de handhaving tot 1 januari 2018 zullen er tot die datum dus geen boetes of naheffingen worden opgelegd als er sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst zal wel handhaven in de gevallen van kwaadwillende burgers.

Al voor de invoering van de Wet DBA ontstond er onrust en onzekerheid betreffende de huidige arbeidswetgeving die niet meer past bij de praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarom is er een onderzoek ingesteld om te bepalen of bepaalde begrippen in de wetgeving een andere invulling moeten krijgen om aansluiting te krijgen tot de praktijk. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de uitkomsten hiervan zijn aan de Tweede Kamer verzonden.

Het is aan het nieuwe, nog te formeren kabinet om te bepalen wat er met de uitkomsten van het onderzoeksrapport wordt gedaan. Omdat opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd moeten krijgen om hun werkwijze aan te passen aan mogelijke wijzigingen, heeft de staatssecretaris de handhaving alvast tot 1 juli 2018 opgeschort.

Bij nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Wet DBA, brengen wij u hier uiteraard weer van op de hoogte!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op