Updates

Van levensloopaanspraak blijft niks meer over.. Wat nu?

In de afgelopen weken is er meer informatie vrijgekomen over de afschaffing van de levensloopregeling. De afschaffing van de levensloopgeveling kent een aantal gevolgen die de huidige deelnemers van deze regeling treft. Hierover informeren wij u.

Het oorspronkelijke doel van de levensloopregeling was het financieren van het verlof van de werknemer door de werkgever. Werknemers konden een deel van het bruto inkomen opzij zetten voor onbetaald langdurig verlof zoals: zorgverlof, een sabbatical, verlof voor stervensbegeleiding, ouderschapsverlof, educatief verlof en vervroegde uittreding.

In 2011 is het besluit genomen om de levensloopregeling met ingang van 2021 af te schaffen. Voor deelnemers die op 31 december 2011 een minimaal tegoed hadden van € 3.000 gold echter dat zij de regeling konden voortzetten tot het jaar 2022, dit wordt het overgangsrecht genoemd. Onder het overgangsrecht kunnen deelnemers doorsparen en het tegoed naar eigen wens opnemen tot en met mei 2021.

Het jaar 2022 nadert en op 1 november 2021 zal de waarde van de nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de heffingskorting, als loon worden uitgekeerd. Deze uitkering is volledig belast tegen het hoogste tarief.

Van de uitkering blijft dus niet veel meer over, dit is erg zonde! Graag helpen wij u met de mogelijkheden die er zijn om de levensloopaanspraak fiscaal zo voordelig mogelijk te laten uitkeren.

Wilt u ons advies over wat u het beste kunt doen, bel ons dan gerust op 010-280 0507. We denken graag met u mee!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op