Updates

Van droomreis naar rechtbank

Wat in 2016 als droomreis begon voor een pasgetrouwd stel veranderde voor de familie al snel in een nachtmerrie. Op 12 mei 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag zich uitgesproken over de zaak waarin een pasgetrouwd stel vlak na elkaar kwamen te overlijden.

Het stel uit Voorburg liep tijdens hun huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek een voedselvergiftiging op. Beiden kwamen te overlijden, de vrouw 23 minuten eerder dan de man. Het pasgetrouwde stel had geen kinderen en geen testament.

Wanneer er geen afspraken gemaakt zijn over een nalatenschap in een testament wordt de wettelijke verdeling gevolgd. In deze situatie vererft het vermogen van de vrouw naar haar erfgenaam, in deze dus naar haar kersverse echtgenoot. Het maakt geen verschil dat de man 23 minuten later zelf komt te overlijden. Bij het overlijden van de man vererft zijn vermogen, inclusief het vermogen van de vrouw, naar zijn familie.

De rechtbank van Den Haag heeft zich afgelopen jaar uitgesproken over de kwestie en geoordeeld dat de nalatenschap verdeeld zou worden over de twee families. Met deze uitspraak heeft de rechtbank dus een uitzondering gemaakt voor deze ‘zeer uitzonderlijke situatie’.

De moeder van de man was het niet eens met deze uitspraak en is in hoger beroep gegaan. Op 12 mei 2020 heeft het Hof uitspraak gedaan en stelt het volgende: “De rechter moet terughoudend zijn met het buiten toepassing laten van een rechtsregel.”  Het Hof oordeelt dat het wettelijk erfrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek gevolgd moet worden en vernietigt daarmee de uitspraak van de rechtbank.

De uitspraak van het Hof heeft tot gevolg dat de nalatenschap van het pasgetrouwde stel volledig toekomt aan de familie van de man. Een situatie waarvan eenieder denkt: “dat overkomt mij toch niet”. Hieruit blijkt dat een testament opmaken belangrijker is dan ooit. Je voorkomt hiermee vervelende situaties voor jou en je nabestaanden, zoals in het geval van dit pasgetrouwde stel.

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan gerust contact met ons op!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op