Updates

Update pensioen in eigen beheer (deel 4)

Op 1 juli jl. is de brief met een update over het pensioen in eigen beheer (PEB) aan de Tweede Kamer aangeboden.

De staatssecretaris geeft in de kamerbrief aan voornemens te zijn als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017 een wetsvoorstel in te dienen, dat ertoe zal leiden dat het PEB wordt uit gefaseerd. De strekking van dit wetsvoorstel is dat alle huidige PEB-voorzieningen allereerst worden afgestempeld naar – de veelal veel lagere – fiscale (balans)waarde. Deze herwaardering van de pensioenvoorziening zal voor de DGA niet tot loonheffing en/of revisierente leiden.

Voorbeeld
Stel dat u op 1.1.2017 PEB heeft opgebouwd. De fiscale waarde van het PEB bedraagt € 100.000 en de marktwaarde van het PEB bedraagt € 170.000. Normaal gesproken zou u bij het afkopen van uw PEB loonheffing over de marktwaarde af moeten dragen. Door het afstempelen van het PEB wordt de grondslag verlaagd tot de fiscale waarde van het PEB. Over deze herwaardering hoeft u niet af te rekenen.

Na het afstempelen krijgt u als DGA twee keuzes:

  • Afkopen van uw PEB;
  • Omzetten van uw huidige PEB naar een spaarvariant.

AFKOPEN VAN UW PEB

Door middel van een belastingkorting – aflopend van 34,5% in 2017, 25% in 2018 tot 19,5% in 2020 – wordt u gestimuleerd uw opgebouwde PEB versneld af te kopen. Over het restant zal door uw B.V. loonheffing ingehouden worden. Het afkopen leidt niet tot de heffing van revisierente.

Voorbeeld
De fiscale waarde van het PEB bedraagt net als in het vorige voorbeeld € 100.000. Indien u zou besluiten het pensioen in 2017 geheel af te kopen, houdt de B.V. loonheffing in over 65,5% van € 100.000 = € 65.500. Over dit bedrag zal maximaal 52% belasting worden ingehouden, dit komt neer op € 34.060.

Stel dat u zou besluiten de afkoop uit te stellen tot het jaar 2019, zou de korting nog maar 19,5% bedragen. Over de afkoopsom van € 100.000 zou door de B.V. in dat geval over € 80.500 loonheffing worden ingehouden. Over dit bedrag zal maximaal € 41.860 aan loonheffing worden ingehouden.

De staatssecretaris verwacht met deze fiscale korting een hoop DGA’s over de streep te halen hun PEB af te kopen.

OMZETTEN VAN UW HUIDIGE PEB NAAR EEN SPAARVARIANT

De andere door de staatssecretaris aangedragen variant is het omzetten van het huidige opgebouwde PEB in een spaarvariant. Het huidige opgebouwde PEB wordt omgezet in een oudedagspaarverplichting binnen de B.V.. De huidige pensioenaanspraken blijven tegen de fiscale waarde op de balans staan en worden jaarlijks opgerent. De belastingheffing vindt dan pas in de uitkeringsfase plaats. Evenwel blijft het mogelijk om in eerste instantie te kiezen voor deze “spaarvariant” om vervolgens, bijvoorbeeld wanneer de financiële situatie van de B.V. verbetert, in 2018 of 2019 alsnog af te kopen.

U kunt als DGA geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen in eigen beheer.

PENSIOEN OPBOUWEN IN EIGEN BEHEER NOG MOGELIJK NA 1 JANUARI 2017?

Is het dan helemaal niet meer mogelijk in eigen beheer vermogen op te bouwen voor uw oude dag? Nee, dat niet. Ook na het afschaffen van het PEB is het nog steeds mogelijk in uw B.V. voor uw oude dag te sparen. U kunt het jaarlijks opgebouwde bedrag alleen niet langer ten laste van uw winst in de B.V. brengen.

Aan de andere kant wordt een “pensioenopname” in de toekomst bij u als DGA niet als inkomen uit vroegere dienstbetrekking in box 1 progressief met inkomstenbelasting belast. De “pensioenopname” wordt in dat geval als dividenduitkering gezien en net als reguliere dividenduitkeringen worden belast als voordeel uit aanmerkelijk belang in box 2 (op dit moment tegen een tarief van 25%).

WETSVOORSTEL

Het is op dit moment afwachten hoe de huidige plannen in het wetsvoorstel worden opgenomen. In tegenstelling tot een eenmalige mogelijkheid het PEB af te kopen, zal er waarschijnlijk een ruimere faciliteit worden opgenomen. Het is op dit moment nog niet zeker of dit ook tot gevolg heeft dat de afkoop van het pensioen over meerdere jaren kan worden uitgesmeerd.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op