Updates

Update: Minder box 3 belasting na uitspraak Hoge Raad

In februari 2022 hebben wij u al eerder iets verteld over de ontwikkelingen met betrekking tot de belastingheffing van het vermogen in box 3. Vlak voor de kerst in 2021 kwam de Hoge Raad met een doorslaggevende uitspraak, bij de box 3 heffing moet worden uitgegaan van het werkelijk rendement en niet meer van het fictieve rendement waar tot en met 2021 mee gerekend werd.

Daarom heeft het kabinet in april 2022 bekend gemaakt dat vanaf 2025 gewerkt zal gaan worden met de nieuwe vorm van belastingheffing, het werkelijk rendement. Daarnaast zal ook het verleden van fictieve rendementsheffing moeten worden recht gezet. Nog onduidelijk is of enkel de mensen die op tijd bezwaar hebben gemaakt recht hebben op herstel of dat ook de andere benadeelden hier nog aanspraak op kunnen maken.

De Hoge Raad heeft in december 2022 uitgesproken dat de ongeveer 60.000 mensen die in die jaren benadeeld zijn en bezwaar hebben gemaakt, rechtsherstel moet worden geboden. In de praktijk lijkt dit probleem minder makkelijk op te lossen dan verwacht. Naar verwachting zal de belastingheffing over deze jaren worden gecorrigeerd met een nieuwe berekening op basis van het werkelijk rendement van het spaargeld en beleggingen zoals deze vanaf 2025 in werking zal treden.

Echter, deze oplossing kent niet enkel voordelen maar ook nadelen. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven hier de komende tijd verder naar te gaan kijken, maar geen overhaaste beslissingen te willen nemen. Op dit moment liggen er twee mogelijkheden:

  1. Spaarvariant: hierbij wordt gericht gekeken naar de spaarders die geleden hebben onder de fictieve rendementsheffing en dus niet naar beleggers. Zij hebben te veel belasting betaald, omdat ervan uit werd gegaan dat zij een positief rendement behaalden op hun vermogen. In werkelijkheid ligt de spaarrente al jaren op 0% of zelfs lager.
  2. Forfaitaire variant: hierbij wordt jaarlijks gekeken naar de gemiddelde rendementsheffing per vermogenscategorie. Hierbij wordt dus niet enkel gekeken naar de spaarders, maar ook naar de overige vermogensgenieters. Keerzijde is wel, dat ook hierbij elke individuele situatie toch nog kan afwijken van het gemiddelde rendement waarmee gerekend wordt, naar verwachting zullen er dan nieuwe gerechtelijke procedures worden gestart.

Om de jaren tussen 2022 en 2025 op te vangen moet ook naar een oplossing worden gekeken. Hierbij lijkt spoedwetgeving de enige oplossing. Ook over de definitieve invullen van de box 3 heffing vanaf 2025 is nog veel onduidelijk. Men verwacht met Prinsjesdag of wellicht naar het eind van dit jaar meer duidelijkheid te bieden. Uiteraard houden wij u via de artikelen onze website op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Heeft u veel (spaar)vermogen en mogelijk te veel box 3 belasting betaald? Of wenst u meer informatie over de te nemen acties als het kabinet straks mogelijk met een oplossing komt? Neem daarvoor contact met ons op.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op