Updates

Testamenten – meer dan alleen erfgenamen

In een eerdere update hebben we het belang van een testament uitgelicht, naar aanleiding van het nieuwsbericht over het kersverse stel dat op huwelijksreis kwam te overlijden. In de update hebben we het belang van het benoemen van erfgenamen middels een testament toegelicht. In deze update zoomen we in op het ‘kabelbaandrama’ in Italië en hoe de ontstane familieruzie rondom de enige overlevende, Eitan (6jr), voorkomen had kunnen worden door middel van een testament.

Kabelbaandrama
23 mei 2021, een zwarte dag in de Italiaanse geschiedenis. Een losschietende kabel van een kabelbaan heeft het leven van 14 mensen gekost. De enige overlevende is de 6-jarige Eitan, die zijn ouders, broertje en overgrootouders bij het ongeluk verliest. Hoewel het verlies al dramatisch genoeg is, is er nu een familieruzie ontstaan over de voogdij van Eitan.

Eitan is na het ongeval opgevangen door de familie van zijn vader, in Italië. Toen zij de adoptieprocedure op wilden starten, werden ze tegengehouden door de familie van moeder. Volgens hen hoort Eitan bij hen te wonen, in Israël. De meningsverschillen hebben geleid tot een ware familieruzie waar Eitan, die een aantal maanden geleden zijn ouders op een vreselijke manier heeft verloren, het middelpunt van is.

Rolverdeling testament
De familieruzie gaat over wie het gezag over Eitan uit mag oefenen. Met andere woorden: wie krijgt de voogdijschap? De situatie waar Eitan en zijn familie zich nu in bevinden, kan voorkomen worden door wensen vast te laten leggen in een testament. Wensen die enerzijds toezien op de verdeling van de nalatenschap, maar ook wensen wie bepaalde rollen op zich mag nemen. De verschillende rollen die in een testament opgenomen kunnen worden, zal ik verder toelichten.

Executeur
De executeur is de meest bekende ‘rol’ die we in een testament terug zien komen. De executeur is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart, maar regelt daarnaast ook de verdeling van de nalatenschap namens de erfgenamen.

Bewindvoerder
De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het vermogen van de erfgenaam te beschermen. In een testament zien we dit op diverse manieren terugkomen. Een erfgenaam kan onder bewind gesteld worden, omdat hij/zij verstandelijk beperkt is en geen besef van geld heeft. Het bewind kan dan levenslang ingesteld worden.

Daarnaast kan het vermogen van een minderjarig kind onder bewind gesteld worden. Tot 18-jarige leeftijd wordt het beheer van hun vermogen geregeld door een wettelijk vertegenwoordiger. Echter, als het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan hij/zij zelf beslissen wat te doen met het vermogen. In het testament kan dit bewind over het geërfde vermogen opgerekt worden van 18 jaar tot bijvoorbeeld 25 jaar.

Voogdij
Zoals ik eerder al noemde, gaat de familieruzie rondom Eitan over de voogdijschap. Door een voogd te benoemen, geef je iemand het recht gezag uit te oefenen over een minderjarig kind. Als ouders niets geregeld hebben voor de voogdij over hun minderjarige kinderen, zal de rechtbank een voogd benoemen. Veelal zal dit een familielid zijn, maar het kan ook een gecertificeerde jeugdinstelling zijn.

De situatie van Eitan geeft eens te meer aan dat het belangrijk is om wensen vast te laten leggen in een testament, met name wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn. Naast het vermogen om het daar terecht te laten komen waar u wilt dat het terecht komt, kan uw kind door middel van een testament beschermd worden tegen familieruzies zoals we die nu in de familie van Eitan zien.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden rondom de invulling van een testament, neem dan gerust contact met ons op. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op