Updates

Naar aanleiding van het Belastingplan 2019 hebben wij enige tijd geleden een update geplaatst. De maatregelen op het vlak van inkomen zijn erop gericht dat u als werkende meer profiteert van de verbeterde economische situatie. Enkele van deze maatregelen zijn definitief geworden. In deze update brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste definitieve wijzigingen welke per 1 januari 2019 ingaan en wat de wijzigingen voor u te betekenen hebben.

 

INVOERING TWEESCHIJVENSTELSEL

Een belangrijke wijziging ziet op het huidige schijvenstelsel. Deze bestaat nu nog uit vier schijven, maar zal geleidelijk beperkt worden tot twee. In 2019 zullen we hier al een kleine wijziging in zien. Het tarief van de eerste schijf zal stijgen tot 36,65 procent. Het tarief van de tweede en derde schijf zal dalen tot 38,10 procent en de vierde schijf zal dalen tot 51,75 procent. Door middel van de invoering van het tweeschijvenstelsel wil het kabinet dat de besteedbare inkomens toenemen. U profiteert van de verlaging van de tarieven wanneer uw inkomen hoger is dan € 21.000.

 

VERHOGING ARBEIDSKORTING

Zoals aangekondigd zal de arbeidskorting verhoogd worden. De arbeidskorting zal stijgen met een bedrag van €150 tot € 3399. U zal met name profiteren van deze verhoging wanneer uw inkomen tussen circa € 10.000 en € 41.000 ligt.

 

VERHOGING ALGEMENE HEFFINGSKORTING

De algemene heffingskorting zal stijgen met een bedrag van € 212 tot € 2477. De stijging zal zorgen voor een toename van het besteedbare inkomen. Deze stijging geldt vooral voor inkomens tot € 20.384. Inkomens hierboven, tot € 68.507, zullen ook profiteren van de verhoging, alleen in mindere mate.

 

OUDERENKORTING

Wanneer u recht heeft op de ouderenkorting zal uw koopkracht in 2019 toenemen. Deze korting zal namelijk stijgen met een bedrag van € 178 tot € 1.596. Voor ouderen met een jaarlijks inkomen van meer dan €36.000 zal deze korting geleidelijk afnemen.

 

INKOMENSAFHANKELIJKE COMBINATIEKORTING

De IACK zal in 2019 anders berekend worden. Dit betekent dat wanneer u tussen de € 5.000 en € 25.000 verdient, u minder IACK tegemoet ziet. Dit komt door de afschaffing van het basisbedrag van € 1.000 per 1 januari 2019. Daarentegen zal het opbouwpercentage stijgen van 6,16% naar 11,45%. Een forse verhoging met als gevolg dat de maximum bij een lager inkomen bereikt wordt.

 

BTW-TARIEF

Bovenstaande stijgingen van kortingen zullen gefinancierd moeten worden. Dit gebeurt door een stijging van het lage btw-tarief, welke zal stijgen van 6% naar 9%. Dit zal onder andere terug te zien zijn in de boodschappen. Deze zullen op een bedrag van €100, €2,83 duurder worden.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Wanneer u ondernemer bent voor de vennootschapsbelasting zal u in 2019 en de volgende jaren minder vennootschapsbelasting gaan betalen. Het tarief van de eerste schijf, tot een winst van €200.000, zal dalen van 20 procent naar 19 procent. Het tarief van de tweede schijf zal in 2019 gelijk blijven, namelijk 25 procent. Daar tegenover staat dat de belasting op inkomen uit aanmerkelijk belang, box 2, zal stijgen.

 

INKORTING 30%-REGELING

De 30%-regeling geldt voor werknemers die vanuit het buitenland tijdelijk in Nederland werken. Deze buitenlandse werknemers komen in aanmerking voor een gedeeltelijk belastingvrij loon. Deze regeling gold voor maximaal acht jaar. Vanaf 2019 zal de looptijd van acht jaar verkort worden tot een maximum van vijf jaar. Ook de optie om als partieel buitenlands belastingplichtige voor de inkomstenbelasting zal ingekort worden tot maximaal vijf jaar.

 

VRIJWILLIGERSREGELING

Bent u vrijwilliger? Dan kunt u een onbelaste vergoeding krijgen van € 150 per maand en € 1.500 op jaarbasis. Per 1 januari 2019 zullen deze bedragen verhoogd worden naar €170 per maand en €1.700 per jaar. De Belastingdienst hanteerde een uurvergoeding van €4,50, om te beoordelen of er sprake is van vrijwilligerswerk. Deze zal verhoogd worden naar een uurvergoeding van €5,00.

 

ENERGIEBELASTING

De belasting op aardgas zal per 2019 verhoogd worden met 3 cent per m3. De belasting op elektriciteit zal daarentegen dalen met 0,72 cent per kWh.

WIJZIGINGEN PER 2020

In het Belastingplan 2019 zijn naast maatregelen voor dit jaar, ook maatregelen voor 2020 opgenomen. Deze zullen als volgt kort aan de orde komen.

 

TWEESCHIJVENSTELSEL

In 2020 zal de invoering van het tweeschijvenstelsel verder doorgevoerd worden. De eerste schijf zal verder stijgen naar 37,05 procent. De tweede en derde schijf zullen dalen naar 37,80 procent en de vierde schijf zal ook dalen naar 50,50 procent.

 

AFTREKTARIEF

Om de tariefverlaging te kunnen bekostigen zal het maximale aftrektarief in box 1 per jaar met 3 procent afnemen tot het maximale tarief van 37,05 procent in 2023 bereikt is. Dit betekent dat u aftrekposten tegen maximaal 46 procent af kunt trekken.

 

HEFFINGSKORTINGEN

De verschillende heffingskortingen, waaronder de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting zullen in 2020 verder stijgen.

 

BOX 2

Om de verlaging van de vennootschapsbelasting in 2019 te kunnen financieren, zal het belastingtarief op winst uit aandelen verhoogd worden. Dit tarief is op dit moment nog 25 procent, maar zal in 2020 stijgen naar 26,25 procent en uiteindelijk tot 26,90 procent in 2021.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op