Updates

Ready Set Go: Belastingplan 2020 van start

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met de belastingplannen voor 2020, waarin meer dan 50 belastingmaatregelen staan. De nieuwe maatregelen gaan in per 1 januari 2020. Nederlanders gaan over het algemeen meer overhouden van iedere euro salaris die er binnenkomt en werken wordt lonender. Hieronder zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje:

Twee belastingschijven
Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 gaan over hun inkomen 37,35% belasting betalen (nu 38,10%). Over het inkomen wat daarboven ligt is dit 49,50% (nu 51,75%). Daarbij worden ook de arbeidskorting en de algemene heffingskorting verhoogd. De maatregel omtrent de belastingschijven gaat in op 1 januari 2020. Volgens de raming van het CPB gaan de meeste Nederlanders erop vooruit.

Eigen woning
De hypotheekrenteaftrek wordt in 2020 verder geleidelijk verder afgebouwd. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen tegen maximaal 46% worden afgetrokken. Als je een woning bezit met een waarde tussen de € 75.000 en de € 1.090.000 dan daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60% (nu 0,65%).

Versobering van aftrekposten
Net als bij de eigen woning worden ook andere aftrekposten geleidelijk afgebouwd. Dit is van toepassing op iedereen die over 2020 een inkomen heeft van meer dan € 68.507 en persoonsgebonden aftrekposten, ondernemersfaciliteiten en andere aftrekbare kosten heeft. In 2020 kun je deze aftrekposten tegen maximaal 46% aftrekken. Het gaat onder andere om de aftrekposten scholingsuitgaven, aftrekbare giften, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd per januari 2020 van € 7.280 naar € 7.030. Het kabinet wil hiermee de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

Bijtelling fiets van de zaak
Door middel van een verandering van de fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer wordt het een stuk aantrekkelijker om aan een fiets van de zaak te denken. Op dit moment moet je alle kilometers die je fietst registreren. Aan de hand hiervan wordt er gekeken hoeveel je er zakelijk mee fietst. Door de nieuwe regels omtrent de fiets van de zaak hoeft dit nu niet meer en wordt het dus veel gemakkelijker. Als werknemer krijg je namelijk te maken met een bijtelling bij het salaris. Hierdoor betaalt de werknemer uiteindelijk een paar euro meer belasting.

Elektrische auto van de zaak
Naast de fiets van de zaak stimuleert het kabinet ook het elektrisch autorijden. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto’s geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Om overstimulering te voorkomen gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van 4% naar 8%.

Verlaging vennootschapsbelasting & verhoging AB-heffing
Het tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten tot en met € 200.000 wordt in 2020 verder verlaagd van 19% naar 16,5%. Het tarief voor winsten boven € 200.000 blijft 25%. Aan de andere kant wordt het aanmerkelijk belang-tarief stapsgewijs verhoogd vanaf 2020. Op dit moment is de AB-heffing 25%, wat wordt verhoogd naar 26,25%.

Ben je benieuwd wat de nieuwe plannen voor jou betekenen en wil je goed van start gaan in het nieuwe jaar? Neem vrijblijvend contact op >>

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op