Updates

Pensioen in eigen beheer: wat wordt het alternatief?

Al lange tijd is er een (politieke) discussie over het pensioen in eigen beheer. Er is in de afgelopen twee jaar al veel over geschreven. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 1 juli jl. een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer voor de DGA. Het gaat om de oudedagsbestemmingsreserve en het oudedagssparen in eigen beheer. Wat houdt het precies in en wat zijn de verschillen?

Oudedagsbestemmingsreserve
De oudedagsbestemmingsreserve wordt een faciliteit waarbij het mogelijk is voor de DGA om belastingvrij vermogen te reserveren voor de oudedagsvoorziening binnen zijn BV. Bij deze variant zal er jaarlijks een bedrag ten laste van de winst gebracht worden. De oudedagsbestemmingsreserve behoort tot het vermogen van de BV. Als de DGA dan de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de reserve omgezet worden in een maandelijks uit te keren bedrag. Jaarlijks kan de BV een maximale storting doen.

Oudedagssparen
Het oudedagssparen in eigen beheer houdt in het kort in, dat er jaarlijks een percentage van het loonopzij gezet mag worden, eveneens in de BV. Het totale bedrag dat dan gespaard wordt in de BV dient uiterlijk bij het bereiken van de AOW-leeftijd (+ 5 jaar) omgezet te worden in een maandelijkse uitkering aan de DGA.

Op dit moment worden beide varianten uit de brief besproken in de Tweede Kamer. Waarschijnlijk zal één van de varianten het pensioen in eigen beheer voor de DGA gaan vervangen. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regeling in zal gaan. Er zitten in beide varianten namelijk nog wat haken en ogen. Daarnaast is het nog de vraag hoe het overgangsrecht eruit gaat zien voor de mensen die nu al pensioen in eigen beheer hebben.

Mede afhankelijk van het overgangsrecht, zou het mogelijk zo kunnen zijn dat het voor jou nog interessant is om de oude regeling voor pensioen in eigen beheer op te nemen, die dan gelijk omgezet kan worden naar de nieuwe regeling.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op