Updates

Ouderschapsverlof ook voor DGA’s

Op 2 augustus 2022 zijn de regels rondom het ouderschapsverlof aangepast in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Waar ouders voorheen recht hadden op maximaal 26 werkweken onbetaald verlof, kunnen zij hiervan nu 9 weken betaald opnemen. Op deze manier krijgen werknemers extra tijd om te wennen aan hun nieuwe gezinssituatie.

Hieronder hebben wij kort uiteengezet hoe het werkt én hoe het dan zit met een DGA die ouder wordt.

VOORWAARDEN

Om gebruik te maken van de regeling moet één van de volgende situaties gelden:

  • De werknemer is de moeder of vader van het kind.
  • De werknemer is de adoptieouder van het kind.
  • De werknemer heeft het kind erkend.
  • De werknemer woont samen met het kind, verzorgt het en voedt het op.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst.
  • De werknemer heeft minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.
  • De werknemer heeft vanaf 2 augustus minimaal 1 werkweek van het onbetaalde ouderschapsverlof opgenomen.
  • Het betaalde ouderschapsverlof wordt binnen 1 jaar na de geboorte van het kind opgenomen of binnen 1 jaar na opname in het gezin. Dit laatste geldt als het om een adoptie- of pleegkind gaat wat nog geen 8 jaar is.

De ouders hoeven deze 9 weken niet in één keer aaneengesloten op te nemen. Ze kunnen naar eigen wens ingezet worden binnen 1 jaar na de geboorte.

WERKNEMERS IN LOONDIENST

De regeling geldt voor eenieder in loondienst en bedraagt 70% van het dagloon, inclusief 8% vakantiegeld. Het maximumdagloon is gesteld op € 232,90. De uitkering kan dus nooit meer zijn dan 70% van dit dagloon.

De uitkering wordt aangevraagd door de werkgever. Hij/zij zal een verzoek in moeten dienen bij het UWV.

DGA, ALFAHULP OF PARTICULIERE HUISHOUDELIJKE HULP

Naast de werknemers in loondienst, kunnen ook DGA’s, alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen aanspraak maken op de 9 weken betaald ouderschapsverlof. De uitkering wijkt echter wel af. Waar werknemers in loondienst recht hebben op 70% van het dagloon, heeft deze groep recht op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder.

Ook deze groep zal de uitkering aan moeten vragen via het UWV.

Geboorteverlof partners

Het betaalde ouderschapsverlof is niet de eerste wijziging wat betreft het verlof bij de geboorte van een kind. Op 1 juli 2020 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof ingetreden. Deze wet houdt in dat als je partner bevallen is, je 5 weken recht hebt op betaald geboorteverlof. Deze regeling is in 2020 in werking getreden voor werknemers in loondienst. Nu, met de invoering van het ouderschapsverlof, zijn de regels rondom het aanvullend geboorteverlof verder uitgebreid en ook aan te vragen voor de DGA of alfahulp.

Tot zover deze korte update van &Dutilh!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op