Updates

Nieuwe maximale termijn voor het opstellen van de jaarrekening

Vanuit Brussel wordt de wetgeving rond rechtspersonen in de verschillende lidstaten op een lijn gebracht. Om de Nederlandse wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving is recent Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangepast, waarin het wettelijk kader rond rechtspersonen is opgenomen. De vereisten waar een jaarrekening aan moet voldoen, vormt onderdeel van dit wettelijke kader.

Een van deze wijzigingen heeft betrekking op de termijn waarbinnen een jaarrekening opgesteld moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat de jaarrekening met ingang van boekjaar 2015 eerder dan voorheen opgesteld dient te worden. Deze wijziging werkt daarnaast ook door in de termijn waarbinnen de jaarrekening gedeponeerd dient te worden bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwe maximale termijn voor het opstellen van de jaarrekening
Volgens de wet heeft het bestuur van een vennootschap na afloop van het boekjaar vijf maanden de tijd om een jaarrekening op te (laten) maken. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal vijf maanden. De jaarrekening dient dus uiterlijk 10 maanden na afloop van het boekjaar opgesteld te zijn. Tot voor kort was deze termijn één maand langer.

In de praktijk betekent dit dat wij na afloop van het boekjaar tien maanden de tijd hebben om de jaarrekening op te stellen. Voor boekjaar 2015 geldt dat de jaarrekening uiterlijk 31 oktober 2016 opgesteld en ondertekend zal moeten zijn.

Zodra een jaarrekening is ondertekend dient deze binnen 8 dagen bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden. De jaarrekening over boekjaar 2015 dient uiterlijk op 8 november 2016 gedeponeerd te zijn.

Aanleveren van stukken
Het streven is dus om de jaarrekening over boekjaar 2015 voor 31 oktober 2016 opgeleverd te hebben. Door deze wetswijziging hebben we een maand minder de tijd dan voorheen om jaarstukken op te stellen. Dit vereist van beide partijen een nog strengere discipline. De stukken van jaarrekening dienen dus zo snel mogelijk aangeleverd te worden.

De jaarrekening is te laat opgesteld, wat nu?
Het te laat indienen van de jaarrekening kan verstrekkende gevolgen hebben. U kunt een boete opgelegd krijgen voor het te laat indienen van de jaarrekening. Daarnaast kan het te laat indienen van jaarstukken tot gevolg hebben dat u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van uw vennootschap bij faillissement.

Ondanks goede intenties kan het natuurlijk voorkomen dat een jaarrekening niet bijtijds gereed is. Om te voorkomen dat er mogelijk boetes worden opgelegd of u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de vennootschap, kan er een voorlopige jaarrekening gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor geldt dat deze net als de definitieve jaarrekening van 2015 uiterlijk vóór 8 november 2016 gedeponeerd dient te worden.

Onder het motto dat voorkomen beter is dan genezen, is het verstandig snel actie te ondernemen bij het verzamelen van alle stukken voor het opstellen van de jaarrekening. Hiermee voorkomt u mogelijk boetes en nog veel erger: hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de vennootschap.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op