Updates

Mogelijk minder box 3 belasting na uitspraak Hoge Raad

Per 1 januari 2017 is de belastingheffing over het vermogen in box 3 gewijzigd. Tot deze datum werd er standaard over een vast percentage van het vermogen belasting geheven. Sinds de wetswijziging heeft de fiscus ervoor gekozen om net als in box 1 een progressief stelsel te hanteren. Door deze wijziging wil zij aansluiten bij het daadwerkelijke rendement dat er behaald wordt.

Heel eerlijk lijkt dit stelsel niet. Er wordt namelijk van uitgegaan dat wanneer je een hoog vermogen hebt, dit grotendeels in onroerend goed of beleggingen zit. Voor veel mensen zit het gehele vermogen echter in spaargeld, waar momenteel niet veel rendement wordt behaald.

Voor deze laatste groep kwam de Hoge Raad onlangs met een uitweg. De Hoge Raad heeft in een arrest gewezen dat het stelsel inderdaad oneerlijk is en zelfs in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Degenen van wie in de jaren 2017 tot en met 2020 onterecht veel box 3 belasting is geheven, mogen hier tegen bezwaar maken.

Hier komt wel één nadeel bij kijken. Het bezwaar moet namelijk worden ingediend binnen zes weken nadat de definitieve aanslag over het betreffende jaar is opgelegd. Zeker voor de eerdere jaren is deze termijn allang verstreken.

Juristen zijn echter van mening dat het zinvol is om een verzoek in te dienen voor een ambtshalve vermindering van de aanslag. Dit kan nog tot vijf jaren na het opleggen van de definitieve aanslag. Deze vermindering vindt plaats wanneer een belastingaanslag achteraf onjuist blijkt te zijn.

De politiek laat nog even op zich wachten. Een eventuele compensatie voor degenen die de dupe zijn van deze oneerlijke belastingheffing is al wel besproken. Dit kan alleen nog wel even duren, omdat de meeste partijen eerst meer inzicht willen in de totale kosten die hierbij komen kijken.

Heb jij veel box 3 belasting betaald doordat je veel spaargeld op jouw bankrekening hebt staan? Wij helpen je graag met het verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag. Neem daarvoor contactmet ons op.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op