Updates

Kleineondernemersregeling

Per 1 januari 2020 zal de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking treden. Voordat we ingaan op de wijzigingen aan de regeling, halen we eerst nog even kort terug wat deze regeling inhoudt.

DE HUIDIGE KOR

De KOR is een regeling die in het leven geroepen is voor kleine ondernemingen die maar een beperkt btw bedrag verschuldigd zijn. De huidige KOR houdt simpelweg in dat je in sommige gevallen recht hebt op een belastingvermindering of zelfs helemaal geen btw verschuldigd bent. Om voor de KOR in aanmerking te komen, moet aan de volgende vier voorwaarden voldaan worden:

  • Je hebt een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma;
  • Je bent na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw verschuldigd;
  • Je onderneming is in Nederland gevestigd;
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Indien het verschuldigde btw-bedrag op jaarbasis minder is dan € 1.346, ben je als ondernemer helemaal geen btw verschuldigd.

Een voorbeeld:

Een ondernemer levert kant- en klaar maaltijden aan oudere mensen. De totale omzet van de ondernemer is € 60.000 op jaarbasis. Deze eet- en drinkwaren zijn belast tegen 9% btw. Op jaarbasis is de in rekening gebrachte btw € 5.400.

Voor deze maaltijden maakt de ondernemer uiteraard kosten. De in rekening gebrachte btw over deze kosten komt op jaarbasis uit op € 4.500. Per saldo is de ondernemer € 900 btw verschuldigd (€ 5.400 -/- € 4.500). Dit is minder dan de grens van € 1.346, wat betekent dat de vrijstelling van de btw van toepassing is. In dit voorbeeld is de ondernemer volgens de KOR geen btw verschuldigd.

DE NIEUWE KOR

De huidige KOR is nog gekoppeld aan hoeveel btw de ondernemer in een jaar af moet dragen. De nieuwe regeling, die per 1 januari 2020 ingaat, is gekoppeld aan de jaarlijkse omzet. Daarnaast dien je aan de volgende drie voorwaarden te voldoen:

  • Je bent ondernemer voor de btw;
  • Je onderneming is in Nederland gevestigd;
  • De omzet is per kalenderjaar niet hoger dan € 20.000.

De nieuwe KOR is in tegenstelling tot de huidige KOR niet alleen bestemd voor (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen, maar ook voor rechtspersonen. Daarnaast is de toepassing van de nieuwe KOR niet verplicht en afhankelijk van de situatie van de ondernemer, aan te raden of juist niet.

 Een voorbeeld, waarin dezelfde situatie aanhouden als in het eerdere voorbeeld:
De ondernemer heeft op jaarbasis een omzet van € 60.000. De omzet is op jaarbasis hoger dan € 20.000. Dit houdt in dat de ondernemer niet in aanmerking komt voor de KOR. De ondernemer heeft daarom geen recht op de vrijstelling van de btw-plicht. Dit houdt in dat hij over het jaar € 900 btw verschuldigd is.

GEVOLGEN NA TOEPASSING VAN DE NIEUWE KOR

Niet in alle gevallen is de KOR ook werkelijk voordeliger. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat je vooral prestaties aan afnemers in andere landen (binnen of buiten de EU) levert. Deze prestaties zijn in Nederland doorgaans tegen een nultarief belast, waardoor er geen of nauwelijks btw afgedragen wordt.

Wanneer je wel kosten maakt, kun je deze als voorbelasting in aftrek brengen. Hierdoor kan het zo zijn dat je per saldo belasting terugkrijgt in plaats van af hoeft te dragen. Toepassing van de nieuwe KOR regeling pakt in dit geval nadelig uit. Onder toepassing van de KOR krijg je nooit meer terug dan je hebt afgedragen. Met andere woorden: de KOR leidt nooit tot een teruggave.

Of het meedoen aan deze nieuwe KOR voordelig is hangt van jouw situatie af. Moet je jaarlijks betalen, dan kan het interessant zijn om deel te nemen. Indien je ieder jaar geld terugkrijgt is het daarentegen minder interessant. Indien je gekozen hebt voor de toepassing van de KOR doe je automatisch mee voor ten minste 3 jaar. Deelname aan de KOR kan niet tussentijds beëindigd worden. Dit kan alleen wanneer je omzet boven de € 20.000 komt in 1 kalenderjaar. Wanneer dit het geval is, vervalt jouw deelname aan de KOR.

Wanneer je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je jezelf aanmelden voor de toepassing van de nieuwe KOR. Dit kan vóór 20 november door middel van het formulier “Melding omzetbelasting”. Maar let op, in sommige gevallen kan de toepassing van de nieuwe KOR niet voordelig uitpakken. Dit is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Zoals eerdergenoemd is de toepassing van de ‘nieuwe’ KOR een keuze en niet verplicht.

Mocht je twijfelen over de toepassing van de KOR in jouw situatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag samen naar de eventuele gevolgen van de nieuwe KOR!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op