Updates

Hoe kan financiële planning mij helpen bij het realiseren van mijn levensdoelen?

“Heb jij levensdoelen?” Vraag eens om je heen en vrijwel iedereen zal volmondig “ja” antwoorden. De vraag die dan opspeelt is hoeveel mensen deze levensdoelen concreet maken. Veel mensen haken af bij de vraag: “Heb jij inzicht in de financiële middelen die benodigd zijn voor het realiseren van jouw levensdoelen?”

Best vreemd toch? Het financiële plaatje is veelal de basis voor de realisatie van jouw doelen.

Levensdoelen zijn voor eenieder verschillend. Waar de een eerder wil stoppen met werken, is de ander op zoek naar een nieuwe woning of wil zijn/haar kinderen helpen met de aankoop van een eigen woning. Doelen lopen op veel vlakken uiteen, maar komen in de basis allemaal op dezelfde vraag neer: “is het financieel gezien haalbaar?”

Op deze vraag kan een financieel planner heel goed antwoord geven, een financieel planner denkt met jou mee! We tekenen het financiële tijdspad uit waarbij het heden als vertrekpunt dient. Waar staan we nu en waar willen we heen? Hoe kunnen we de middelen die we nu hebben financieel en fiscaal gezien optimaal inzetten binnen de geldende wet- en regelgeving om uiteindelijk tot het doel te komen? Wat hebben we naast de huidige middelen nodig om ervoor te zorgen dat we ons leven ook vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd op een financieel verantwoorde manier voort kunnen zetten? Hoe ziet het financiële plaatje er over een aantal jaar uit als we nu een bepaalde keuze maken?

Deze vragen werken wij uit aan de hand van verschillende scenario’s van nu tot verder in de toekomst, waarbij we rekening houden met eventuele onverwachte gebeurtenissen. Het vooraf uitgestippelde tijdspad kan er zo maar anders komen te zien vanaf het moment dat je onverhoopt ziek wordt of onverhoopt komt te overlijden (voor je nabestaanden). Door hier vooraf bij stil te staan, inzichtelijk te maken én op in te spelen voorkomen we de hobbels gedurende jouw reis richting het uiteindelijke doel.

Door middel van de verschillende scenario’s creëren we inzichten die jou helpen bij het maken van bepaalde keuzes die je op de weg richting het bereiken van jouw levensdoel tegenkomt! Zo weet jij welke afslagen je gedurende de reis moet nemen!

Wil jij weten wat wij als financieel planners in jouw specifieke situatie kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 010-280 0507. We denken graag met je mee!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op