Updates

Gunstige vrijval kapitaalverzekering eigen woning

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs een gunstig besluit genomen voor de personen die een kapitaalverzekering eigen woning hebben afgesloten. Straks is het niet meer nodig om vijftien tot twintig jaar lang premies te betalen om de eigenwoningschuld af te lossen. Men kan straks deze kapitaalverzekering vervroegd laten vrijvallen.

In de toekomst zal er een gunstige verandering plaatsvinden met betrekking tot de kapitaalverzekeringen van de eigen woning, ook wel afgekort als de KEW. De KEW is een soort van verzekering of spaarrekening die gekoppeld is aan de eigen woning waarmee uiteindelijk de eigenwoningschuld in één keer afgelost wordt op de afgesproken datum.

Per 1 april 2017 zullen de tijdklemmen van de KEW komen te vervallen. Tijdklemmen zijn bepaalde looptijdvoorwaarden die hieraan gekoppeld zijn. Hierbij kan men denken aan de eis dat men minstens vijftien tot twintig jaar premies moet betalen voordat het geldbedrag eenmalig vrijkomt voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Het gevolg van het vervallen van de tijdklemmen zal zijn dat men de KEW vervroegd kan laten vrijvallen. Dit kan in veel gevallen fiscaal gunstiger zijn. Om na te gaan of het aanhouden van de kapitaalverzekering eigen woning nog voordelig is, is het raadzaam om hierbij hulp te vragen van een financieel planner aangezien dit vaak maatwerk is.

LET OP!

Om in aanmerking te blijven komen voor een rentevrijstelling van de eigen woning bij de aangifte inkomstenbelasting zal men nog steeds aan bepaalde voorwaarden gebonden blijven ondanks dat de tijdklemmen zullen vervallen in april 2017. Een van deze voorwaarden is dat men binnen de zogenaamde bandbreedte blijft met het betalen van de premie van de KEW. Dit betekend dat er rekening gehouden dient te worden om binnen de bepaalde maximale verhouding te blijven die door de fiscus is vastgesteld met de te betalen premie.

Tevens moet de uitkering van de kapitaalverzekering dienen om de eigenwoningschuld af te lossen. Aan deze vereiste moet in de meeste gevallen ook voldaan worden volgens de bank, zelfs als fiscaal gezien de uitkering niet gebruikt hoeft te worden voor de eigenwoningschuld.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op