Updates

Gevolgen afschaffing Wet Hillen

De Regering heeft als onderdeel van het Regeerakkoord aangekondigd de zogenaamde ‘Wet Hillen’ af te schaffen. De vragen die ongetwijfeld opspelen zijn: wat is de Wet Hillen eigenlijk en welke gevolgen heeft de afschaffing voor mij?

De Wet Hillen is ooit (in 2005) ingevoerd om te bevorderen dat mensen vrijwillig hun hypotheek aflossen. Inmiddels is de wetgeving nog verder aangepast en sinds 2013 wordt de hypotheekrente aftrek beperkt. Als je nu een hypotheek afsluit, dan moet die hypotheek in maximaal 30 jaar afgelost. Een reden, aldus de overheid, om het vrijwillig aflossen nog verder te bevorderen.

Hypotheekrente en eigen woningforfait
De inkomstenbelasting is in drie boxen ingedeeld, grofweg is deze indeling als volgt:

  1. Inkomen uit arbeid en woning;
  2. Inkomen uit aanmerkelijk belang;
  3. Inkomen uit sparen en beleggen.

In box 1 wordt ons inkomen uit arbeid belast: het loon en de winst uit onderneming. Naast ons inkomen valt ook de eigen woning in box 1. Hierdoor kan de rente op een lening voor de eigen woning in aftrek worden gebracht op het inkomen.

Minder bekend is dat we in box 1 ook belasting betalen over de waarde van de eigen woning, het zogenaamde eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait wordt bij het inkomen opgeteld, waar de hypotheekrente juist op het inkomen in mindering wordt gebracht. Het eigenwoningforfait beperkt hierdoor als het ware de hypotheekrenteaftrek.

Pas op het moment dat de hypotheekrenteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait voelen we dit in de portemonnee.

Op het moment dat de hypotheekrenteaftrek lager ligt dan het eigenwoningforfait, treedt het zogenaamde Hillen-effect op voor het verschil tussen beiden. Op deze manier leidt het eigenwoningforfait op dit moment per saldo in principe nooit tot een te betalen bedrag.

 

Voorbeeld
We kunnen dit jaar € 1.000 aan hypotheekrente in aftrek brengen. Het eigenwoningforfait voor de woning bedraagt € 1.500. Per saldo zouden we € 500 bij ons inkomen op moeten tellen.

De € 500 wordt op basis van de Wet Hillen echter verminderd tot nihil, zodat we per saldo geen belasting over de eigen woning betalen.

Afschaffing van de Wet Hillen
De afschaffing van de wet Hillen zal huiseigenaren, die hun hypotheek helemaal of bijna helemaal afgelost hebben, geld gaan kosten. Zij zullen straks ook belasting over het eigenwoningforfait gaan betalen.

Voor op 1.1.2013 reeds bestaande leningen bestaat nog wel overgangsrecht. De rente op leningen die onder het overgangsrecht vallen is hierdoor aftrekbaar, ook als deze leningen aflossingsvrij zijn. Aangezien we vanaf 1.1.2013 verplicht af moeten lossen, is het dus volgens het kabinet Rutte III niet meer nodig om een stimulans te bieden om af te lossen op een hypotheek. In de ogen van het kabinet is de Wet Hillen hierdoor overbodig geworden.

Vanaf 2019 zal de Wet Hillen over 30 jaar langzaam worden afgebouwd. Waar woningeigenaren zonder hypotheek nu geen belasting betalen over hun eigenwoningforfait, zal dit vanaf 2019 gaan veranderen. Dit gaat heel geleidelijk, zodat het effect in de meeste gevallen op langere termijn pas merkbaar zal zijn. Uiteraard is dit wel een maatregel die gevolgen heeft voor de toekomstplanning.

Ben je benieuwd welke gevolgen de afschaffing van de Wet Hillen voor jou heeft? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op