Updates

Geïnteresseerd in om- of bijscholing, het STAP-budget biedt mogelijkheden

Heeft u behoefte aan verdieping van uw kennis voor uitoefening van uw huidige functie, of overweegt u een opleiding te volgen voor een carrièreswitch? Wellicht geeft het STAP-budget u de financiële steun in de rug!

Het STAP-budget is per 1 januari 2022 in werking getreden. De regeling is ter vervanging van de scholingsaftrek in de aangifte inkomstenbelasting. Tot voor 1 januari 2022 kon u de studiekosten via uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen. Afhankelijk van de hoogte van de studiekosten en de hoogte van uw inkomen, kreeg u zo via uw aangifte inkomstenbelasting een deel van de gemaakte studiekosten terug.

Enkele jaren geleden was er al weerstand tegen de systematiek via de aangifte inkomstenbelasting. Destijds heeft een voorstel de regeling aan te passen het niet gered. Afgelopen jaar is de wijziging er alsnog doorgekomen, met de introductie van de STAP-regeling tot gevolg.

Waar de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting een open regeling was, gelden voor toegang tot de STAP-regeling een aantal voorwaarden. Een aanvrager moet de leeftijd hebben tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast komt u alleen voor het STAP-budget in aanmerking als u geen recht heeft op studiefinanciering of een andere onderwijs gerelateerde financiering. De training en/of opleiding moet tot slot zijn opgenomen in het scholingsregister van DUO.

Het nieuwe STAP-budget is een meer gerichte subsidieregeling dan de studieaftrek via de aangifte inkomstenbelasting. Wie aan de gestelde voorwaarden voldoet kan één keer per jaar een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Het individuele budget bedraagt jaarlijks maximaal €1.000.

Waar u de aftrek via uw aangifte inkomstenbelasting doorgaans achteraf pas terug kreeg, wordt het aan u toegezegde STAP-budget vooraf aan uw opleider uitgekeerd. Op deze manier hoeft u de scholingskosten niet meer (volledig) zelf voor te schieten.

Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de STAP-regeling. Via het digitale portaal kunt u uw aanvraag indienen. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, zal deze direct aan de opleider worden uitgekeerd.

De overheid heeft voor het jaar 2022 een maximumbudget van € 160 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om het budget te kunnen bewaken zijn voor dit jaar vijf tijdvakken ingesteld waarbinnen een bijdrage kan worden aangevraagd. Op het moment het beschikbare budget voor het betreffende tijdvak volledig is benut, wordt de regeling voor het betreffende tijdvak gesloten voor nieuwe aanvragen.

De eerste aanmeldperiodes was er dusdanige veel interesse voor de regeling, dat deze binnen enkele dagen volledig was benut.

Heeft u interesse in het STAP-budget omdat u zich wil laten om- of bijscholen? Het volgende tijdvak wordt op 1 mei beschikbaar gesteld, vanaf dat moment zijn nieuwe aanvragen weer mogelijk. Komt dit voor u te vroeg, op 1 juli zal het derde tijdvak starten, opgevolgd door het vierde tijdvak op 1 september en het vijfde tijdvak op 1 november.

Indien u nog vragen heeft over de voorwaarden, helpen wij u uiteraard graag verder. Neem gerust contact met ons op!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op