Updates

Fiscaal voordeel bij giften aan goede doelen

Hoe mooi is dat?! Je helpt een goed doel door een donatie te doen en je haalt er zelf ook nog voordeel uit. Giften kunnen onder bepaalde voorwaarden op het inkomen in aftrek worden gebracht. Zo kunnen wij ook deels sturen waar de Nederlandse overheid haar geld aan doneert!

Giften zijn aftrekbaar als zij worden gedaan aan een door de Belastingdienst aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI), culturele ANBI of steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Daarnaast geldt als algemene voorwaarde dat een gift vrijwillig moet worden gedaan, zonder dat de instelling hier een tegenprestatie voor levert.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen twee soorten aftrekbare giften: gewone giften en periodieke giften. Voor gewone giften geldt een drempel van 1% en een maximum van 10% van het inkomen. Periodieke giften zijn onbeperkt, volledig aftrekbaar van het inkomen.


Voorbeeld:
Ann en Bernard hebben beiden een inkomen van € 30.000. Ze hebben geen inkomen uit aanmerkelijk belang of uit vermogen, zodat hun verzamelinkomen € 60.000 bedraagt. Zij doen jaarlijks € 1.000 aan giften aan kwalificerende goede doelen, dit doen zij al ruim 10 jaar. Ann en Bernard hebben de giften niet notarieel vast laten leggen en zij hebben de giften niet in een schriftelijke overeenkomst met het goede doel vastgelegd.

De giften kwalificeren op dit moment niet als periodieke gift, ondanks dat zij al ruim 10 jaar aan dezelfde goede doelen doneren. Op basis van het verzamelinkomen hebben Ann en Bernard een drempel van € 600. Van de giften is door deze drempel op dit moment slechts € 400 aftrekbaar (€ 1.000 -/- € 600).

Wanneer Ann en Bernard de giften voor minimaal 5 jaar schriftelijk vast zouden laten leggen, zouden zij de giften wel volledig in aftrek kunnen brengen. Door de giften als periodieke gift te laten kwalificeren, besparen zij een bedrag van € 245.


De meeste goede doelen werken al geruime tijd met automatische incasso’s. Hoewel het hierdoor voelt alsof de gift periodiek is, wil dit niet zeggen dat de Belastingdienst de gift als periodieke gift aanmerkt. Een automatische incasso is hiervoor niet voldoende! Aan periodieke giften zijn namelijk extra voorwaarden verbonden. De gift moet zijn vastgelegd in een notariële akte of in een schriftelijke overeenkomst, waarbij de looptijd minimaal 5 jaar moet bedragen.

Het is overigens toegestaan in de overeenkomst op te nemen dat de overeenkomst eindigt bijvoorbeeld bij overlijden, bij baanverlies of bij arbeidsongeschiktheid. Op deze wijze kan worden voorkomen dat je vast zit aan de giften, terwijl je dat bijvoorbeeld niet meer zou kunnen betalen.

Veel goede doelen bieden op hun website de mogelijkheid een gift periodiek vast te laten leggen. De Belastingdienst heeft op haar website een overeenkomst gepubliceerd waarmee een gift periodiek vastgelegd kan worden: Overeenkomst Periodieke gift in geld.  Om de gift als periodieke gift in aftrek te kunnen brengen moet dit formulier zowel door de schenker als de ontvanger worden ondertekend.

Wil je meer informatie ontvangen over het doen van giften? Neem gerust contact met ons op!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op