Updates

Corona-update NOW, juli 2021

Bij twijfel, vraag altijd een voorschot voor NOW aan. Lees hieronder waarom!

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)- regeling is inmiddels meerdere keren verlengd. We zijn nu aanbeland bij de zesde NOW-periode, ook wel bekend als NOW 4.0. Deze periode loopt van juli 2021 tot en met augustus 2021. Naar verwachting is het later deze maand mogelijk om een aanvraag voor NOW 4.0 te doen.

De aanvraag voor de NOW-bijdrage wordt gedaan op basis van een inschatting van het verlies aan omzet. Om in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een verlies aan omzet van tenminste 20%. Heeft u geen voorschot aangevraagd en blijkt u achteraf wel recht te hebben op een NOW-tegemoetkoming? Dan vist u helaas achter het net. Twijfelt u of u tot een verlies aan omzet van tenminste 20% komt? Wij adviseren u om wel een aanvraag voor een voorschot te doen. Zo houdt u in ieder toegang tot de regeling.

Op basis van deze inschatting beoordeeld het UWV of een onderneming in aanmerking komt voor tegemoetkoming en betaalt bij haar voorlopige toekenning een voorschot uit. De werkelijke beoordeling vindt achteraf plaats.

Voor de eerste twee perioden –  NOW 1.0 en NOW 2.0  – is het nu mogelijk om een aanvraag voor een definitieve berekening te doen, uiteraard wel alleen als u al een voorschot voor deze periodes heeft aangevraagd.

In de aanvraag voor een definitieve berekening moet een opgave gedaan worden van het werkelijke omzetverlies in de betreffende periode. Het UWV controleert de aanvraag, waarna zij aan de hand van het omzetverlies en de fiscale loonsom in de betreffende periode de definitieve berekening opmaakt.
Op basis hiervan wordt bepaald in hoeverre de aanvrager recht heeft op een aanvulling op het eerder ontvangen voorschot of dat zij het eerder ontvangen voorschot (gedeeltelijk) terug moet betalen.

Afhankelijk van de hoogte van het ontvangen voorschot en/of het uiteindelijk te ontvangen bedrag, moet bij het verzoek om een definitieve berekening een derdenverklaring dan wel een accountantsverklaring worden bijgevoegd.

Nieuwe ondernemingen
De NOW-regeling staat alleen open voor bedrijven die voor 2 februari 2020 zijn gestart. Voor nieuwe ondernemingen geldt dat ze voor 1 maart 2020 tenminste één maand omzet moeten hebben gedraaid. Bedrijven die na deze datum zijn gestart, komen niet in aanmerking voor tegemoetkoming in de loonkosten.

Formeel gezien heeft bovenstaande eis ook gevolgen voor bedrijven die al voor 2 februari 2020 zijn gestart, maar waarvan de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel na die tijd is gewijzigd. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een wijziging van rechtsvorm en/of een splitsing van een onderneming.

In de praktijk blijkt het UWV hier coulant mee om te gaan, zodat de betreffende ondernemingen alsnog in aanmerking komen voor tegemoetkoming uit NOW.

Doordat het bedrijf formeel niet aan het vereiste van het bestaan per 2 februari 2020 voldoet, zal de aanvraag tot een voorschot naar verwachting automatisch worden afgewezen. Met een schriftelijk verzoek kunt u de situatie uitleggen, mogelijk komt u alsnog in aanmerking voor een voorschot.

Een jaar verder
We zijn alweer ruim een jaar verder na de introductie van de NOW-regeling. Het aanvragen van een voorschot is zeer eenvoudig. De aanvraag voor een definitieve berekening brengt helaas wel een hoop administratie en werkzaamheden met zich mee. Zeker voor middelgrote MKB-ondernemingen, die gezien het bedrag van het voorschot dan wel het bedrag volgens de definitieve toekenning een accountantsverklaring nodig hebben, kan het een zeer tijdrovende klus zijn om aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Daarbij kunnen de kosten voor een accountantsverklaring flink oplopen.

Net zoals bij andere financiële en fiscale zaken is het soms fijn om advies in te winnen. Als ondernemer is het lastig alles precies bij te houden. Twijfelt u aan de vraag of het voor uw onderneming zinvol is om een aanvraag voor de NOW-regeling te doen of niet? Of hebt u ondersteuning nodig bij het klaar maken van alle documentatie voor een definitieve berekening? Weet ons te vinden, we helpen u graag!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op