Updates

BTW teruggaaf op oninbare vorderingen

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe regeling rondom het terugvragen van btw op oninbare vorderingen. Het doel van de nieuwe regeling is om de procedure voor btw-teruggaaf te versoepelen en de betrokken ondernemers sneller zekerheid te geven.

Wetgeving voor 1 januari 2017
Voorheen ontstond het recht op teruggaaf van btw alleen op het moment waarop bleek dat een vordering niet zal worden betaald. Dit kon vrijwel alleen worden aangetoond in een situatie waarin bij een faillissement van de schuldenaar de curator een slotuitdelingslijst had opgesteld, dan wel in een situatie waarbij de schuldenaar een verklaring afgeeft dat de openstaande vorderingen niet meer betaald zullen worden. De schuldeiser moest dan binnen één maand na het tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan, een apart teruggaafverzoek indienen.
Indien er later toch nog een betaling plaats vindt van de oninbare vordering, dan is de ondernemer de teruggevraagde btw op deze betaling niet nogmaals verschuldigd.

Nieuwe wetgeving
Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om de btw terug te vragen op het moment dat het zeker is dat de vordering oninbaar is geworden. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Het bedrag van de teruggaaf wordt verwerkt in de aangifte over het tijdvak waarin de vordering oninbaar is geworden of de één jaarstermijn is verstreken. U kunt het terug te vragen btw-bedrag dan opnemen als voorbelasting in de aangifte.

Als de vordering toch nog geheel of gedeeltelijk betaald wordt, dan geeft u de verschuldigde btw over het ontvangen gedeelte aan, in het aangiftetijdvak waarin de betaling is ontvangen.

De afnemer zal de afgetrokken voorbelasting moeten terugbetalen als hij het factuurbedrag in zijn geheel of gedeeltelijk heeft terug gekregen. Ook hier geldt dat dit uiterlijk één jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur moet gebeuren.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op