Updates

Beleggingsleer zorgt voor ongewenst hoog rendement

In eerdere updates hebben we stil gestaan bij het vastleggen van uw wensen in een testament. Waar een testament de vermogensoverdracht bij overlijden regelt, zien we in de praktijk steeds vaker dat (groot-)ouders bij leven alvast een deel van het vermogen over willen dragen. Dit doen we veelal door middel van een schenking.

Ook voor een schenking kunnen afspraken gemaakt en vastgelegd worden. Dat het belangrijk is om dit te doen, blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

Situatie
Het stel in kwestie is in 2011 een geregistreerd partnerschap aangegaan en hebben in ditzelfde jaar een woning gekocht. Deze woning valt daarmee in de gemeenschap van goederen. Zij hebben de woning gefinancierd met een lening bij de bank en een lening bij de ouders van de man. De lening bij de ouders bedraagt € 72.000 tegen een rente van 7,5%.

Op 1 november 2020 heeft de man van zijn ouders een schenking ontvangen van € 72.000 door middel van kwijtschelding van de lening. Het stel kon de schenking vrij van schenkbelasting ontvangen, door de verhoogde vrijstelling waar de vrouw vanwege haar leeftijd nog recht op had. In de bijbehorende schenkingsovereenkomst is een uitsluitingsclausule opgenomen, waarmee geregeld wordt dat de schenking buiten iedere gemeenschap zou blijven.

Op 1 december 2020 heeft het stel een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De discussie ontstond hoe de schenking, die onder uitsluiting gedaan is, behandeld moet worden. De vrouw is van mening dat de schenking in gelijke delen aan hen beiden toekomt. De schenking is namelijk gedaan in de vorm van kwijtschelding van de lening voor de gezamenlijke eigen woning en betrof een gemeenschapsschuld. Daarnaast heeft het stel de schenking belastingvrij kunnen ontvangen, door de vrijstelling van de vrouw te benutten. Zij had in tegenstelling tot de man, gezien haar leeftijd nog recht op de verhoogde vrijstelling. Volgens de vrouw is de uitsluitingsclausule op de schenking met de aflossing op de lening buiten spel gezet.

De man is echter van mening dat de schenking alleen aan hem toekomt en dat de zogeheten beleggingsleer hierop van toepassing is. De beleggingsleer houdt in dat het privé vermogen dat één van de partners in het gezamenlijke vermogen geïnvesteerd heeft, mee stijgt en daalt met de waarde van het goed. In deze stijgt de waarde van de schenking met de waarde van de woning mee. Voor de schenking zou dit betekenen dat deze toegenomen is tot een bedrag van € 117.818 (!) De man is van mening dat hij een vordering op de gemeenschap heeft voor dit bedrag.

Oordeel rechtbank
De rechtbank sluit in haar oordeel aan bij de mening van de man. De schenking is gedaan onder de uitsluitingsclausule en dat is volgens de rechtbank leidend. Dat de schenking in de vorm van kwijtschelding voor de gezamenlijke woning gedaan is en dat ze de schenking door de leeftijd van de vrouw belastingvrij hebben kunnen ontvangen, doet daar volgens de rechtbank niet aan af. Door de schenking onder de uitsluitingsclausule is een vergoedingsrecht ontstaan van de man waarop de beleggingsleer van toepassing is. De vergoeding bedraagt inderdaad € 117.818, te voldoen aan de man.

Praktijk
Wat eens te meer blijkt uit bovenstaande situatie is dat het enorm belangrijk is om bepaalde afspraken vast te leggen. We gaan er niet van uit dat relaties of huwelijken stranden, maar als het gebeurt, is het fijn dat u niet voor verrassingen komt te staan!

Mocht u zicht afvragen of er (financiële) zaken in uw situatie zijn die vastgelegd moeten worden, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag met u mee!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op