Updates

Belastingrente

Kan ik voorkomen dat het in rekening wordt gebracht?

Belastingrente wordt door de Belastingdienst in rekening gebracht indien er belasting verschuldigd is over een opgelegde aanslag. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar tot en met het moment van dagtekening van het aanslagbiljet. In het verleden werd deze rente door de Belastingdienst geheven onder de noemer heffingsrente. Vanaf belastingjaar 2012 wordt deze aangeduid als belastingrente.

Hoe hoog is de belastingrente in 2015?
Bij het berekenen van belastingrente wordt door de Belastingdienst onderscheid gemaakt tussen aanslagen inkomstenbelasting en aanslagen vennootschapsbelasting. Voor aanslagen inkomstenbelasting wordt door de Belastingdienst 4% belastingrente in rekening gebracht. Voor aanslagen vennootschapsbelasting is dit zelfs meer dan het dubbele, 8,05%.

Kleine te betalen bedragen op een aanslag worden door de in rekening gebrachte belastingrente al snel groter dan gedacht. Aangezien geld maar één keer kan worden uitgegeven, kunnen wij ons voorstellen dat u deze rekening liever aan u voorbij laat gaan.

Kan ik voorkomen dat belastingrente in rekening wordt gebracht?
Jazeker! Belastingrente wordt berekend over het te betalen bedrag van de aanslag. Alles wat u vooruit heeft betaald op een voorlopige aanslag wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke aanslag. Over het bedrag van de voorlopige aanslag betaalt u dus in elk geval de belastingrente niet.

U kunt zelf bepalen hoeveel belasting u vooruit wenst te betalen. Sterker nog, u kunt in het lopende jaar eventueel de voorlopige aanslag zelf aanpassen. Zo heeft u zelf in de hand hoeveel belasting u in het lopende jaar vooruit betaald. Wij stellen wel voor om de voorlopige aanslag niet te hoog in te schatten. U raadt het al, over de teveel betaalde belasting (die u overigens altijd wel netjes terug krijgt) ontvangt u geen rente! “Sparen” bij de Belastingdienst is er niet meer bij.

Wat te doen?
Te weinig betalen belasting vooruit betalen, levert mogelijk een flink bedrag aan te betalen belastingrente op, te veel betalen is niet langer voordelig doordat de Belastingdienst geen belastingrente vergoed. Het is dus zaak een nauwkeurige schatting te maken van de te verwachten winst een het betreffende belastingjaar.

Op basis van een prognose van omzet en kosten voor het lopende jaar kan uw financieel adviseur het belastingbedrag voor u berekenen en een voorlopige aanslag aanvragen/wijzigen.

Een nauwkeurige schatting voorkomt aan de ene kant verrassingen met betrekking tot te betalen belastingrente en aan de andere kant het renteloos parkeren van gelden bij de Belastingdienst. Indien in de loop van het belastingjaar blijkt dat winst toch hoger/lager blijkt te zijn dan verwacht, dan kunnen wij de hoogte van de voorlopige aanslag voor u laten wijzigen.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op