Updates

Belastingplan 2021

Tijdens Prinsjesdag op 15 september 2020 zijn de regeringsplannen voor 2021 aangekondigd.
De belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje:

Box 3
Eerder dit jaar is aangekondigd dat de hervorming van de vermogensrendementsheffing, oftewel box 3, meer tijd nodig heeft. Om spaarders voorlopig tegemoet te komen heeft het kabinet besloten om het heffingsvrije vermogen te verhogen naar € 50.000 voor alleenstaanden en € 100.000 voor partners. Hierdoor hoeven bijna 1 miljoen belastingplichtigen geen belasting meer te betalen over box 3.

Hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait
In het Belastingplan 2019 was al aangekondigd dat de afbouw van de hypotheekrenteaftrek versneld zal verlopen. De maximale hypotheekrenteaftrek zal jaarlijks met 3% dalen tot deze in 2023 het tarief van 37,05% heeft bereikt. Voor 2021 bedraagt de maximale hypotheekrenteaftrek 43%.

Ook het eigenwoningforfait daalt het komende jaar van 0,6% naar 0,5% voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.110.000. Voor woningen met een WOZ-waarde boven de € 1.110.000 geldt een eigenwoningforfait van 2,35%.

Versobering van aftrekposten
Sinds 2020 wordt de aftrekbaarheid van diverse aftrekposten afgebouwd. Voor komend jaar daalt de aftrekbaarheid verder naar 43%. Hierbij gaat het om aftrekposten zoals partneralimentatie, zorgkosten en giften.

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt, net zoals vorig jaar, verder verlaagd van € 7.030 in 2020 naar € 6.670 in 2021. Hiermee wil het kabinet de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleinen.

Overdrachtsbelasting
Eén van de grotere fiscale wijzigingen is het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar. Vanaf 1 januari 2021 zijn kopers tussen de 18 en 34 jaar geen overdrachtsbelasting van 2% verschuldigd bij aankoop van hun eerste eigen woning. Ben je 35 jaar of ouder, dan betaal je wel 2% overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Voorwaarde van de regeling is wel dat de aankoop je eerste eigen woning betreft en dat je de vrijstelling niet eerder hebt ontvangen.

Als je al wel een woning in bezit hebt en nog geen gebruik hebt gemaakt van de vrijstelling, dan mag je vóór het bereiken van de 35-jarige leeftijd alsnog gebruik maken van de vrijstelling bij aankoop van de volgende eigen woning.

Voor kopers van een tweede woning zoals een woning voor verhuur of recreatie zal de overdrachtsbelasting stijgen van 6% naar 8%. Met name voor beleggers is dit een maatregel die veel impact zal hebben. Deze wijzigingen zijn bedoeld om de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters. 

Tariefverlaging voor de vennootschapsbelasting
De komende jaren wordt de grens van het lagere tarief verruimd van € 200.000 in 2020 naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. Het lagere tarief voor de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% in 2020 naar 15% in 2021. De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting is tot nader order van de baan. Het hoge tarief van 25% blijft vooralsnog ongewijzigd.

Pensioenakkoord
Het kabinet heeft aangekondigd bezig te zijn met een nieuw pensioenstelsel. Deze zal uiterlijk 1 januari 2026 in werking treden. Indien je gebruik maakt van een pensioenregeling bij je werkgever zullen er een hoop dingen veranderen komende jaren. In één van onze volgende blogs leggen wij uit wat de impact zal zijn van deze wijzigingen en wat dit betekent voor jou.

 

Wil je weten wat het Belastingplan 2021 voor gevolgen heeft voor jou? Neem gerust contact met ons op!

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op