Updates

Belangrijke ontwikkelingen in box 3: Wat betekent de recente uitspraak van de Hoge Raad voor jou?

In eerdere berichten hebben we je al op de hoogte gebracht van de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad over de belastingheffing in box 3. Onlangs heeft de Hoge Raad gezorgd voor een aanvulling op het ‘box 3-verhaal’.

Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het systeem van belastingheffing in box 3 in strijd is met het Europese recht. Het probleem was dat de belasting werd berekend op basis van een verondersteld rendement dat veel belastingplichtigen helemaal niet haalden. Met andere woorden, er werd te veel belasting geheven over het vermogen in box 3, en dat mocht niet.

Daarop heeft het Kabinet een Herstelwet ingevoerd, die dichter bij het werkelijke rendement in box 3 zou moeten komen. Hierbij werd het vermogen opgedeeld in spaargeld, overig vermogen en schulden, met verschillende percentages. Echter, ook deze wet ging uit van verondersteld rendement in plaats van het werkelijk behaalde rendement.

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad opnieuw geoordeeld over deze Herstelwet. De uitspraak was duidelijk: je hoeft niet meer belasting te betalen dan over het werkelijk behaalde rendement. Als het door de belastingdienst veronderstelde rendement hoger is dan het werkelijke rendement, dan is dat nog steeds in strijd met het Europese recht.

Wat betekent dit voor jou?

Als jouw werkelijke rendement in box 3 lager is dan het rendement dat de belastingdienst voor jou heeft berekend, kun je hiertegen bezwaar maken. De bewijslast ligt bij jou, niet bij de belastingdienst. Dit betekent dat je goed moet kunnen aantonen wat het werkelijke rendement op je vermogen is geweest.

Blijkt duidelijk dat het werkelijke rendement lager is, dan moet je bezwaar indienen. Wij kunnen dit voor je doen voor jaren waarvoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd, of als de definitieve aanslag minder dan 6 weken geleden is opgelegd. De belastingdienst heeft hiermee rekening gehouden en voor mensen met een vermogen in box 3 nog geen definitieve aanslagen opgelegd voor de afgelopen jaren.

Waarschijnlijk gaat de nieuwe Wet werkelijk rendement box 3 pas in per 1 januari 2027 in. Tot die tijd kunnen we elk jaar bezwaar maken tegen de aanslag als het werkelijke rendement aantoonbaar lager is dan het door de belastingdienst berekende rendement.

Wil je weten wat &Dutilh voor je kan betekenen in deze kwestie? Neem dan contact met ons op.

 

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiƫle & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op