Updates

Aftrek scholingsuitgaven vanaf 1 januari 2018 verleden tijd?

Als onderdeel van het Belastingplan 2017 staat er een wijziging van de aftrek voor de scholingsuitgaven op de rol. Met de invoering van het sociaal leenstelsel (wellicht beter bekend als het afschaffen van studiefinanciering als gift) is de aftrek van scholingsuitgaven voor de huidige generatie studenten al flink aan banden gelegd. Als het aan het kabinet ligt wordt vanaf 1 januari 2018 de aftrek van scholingsuitgaven als persoonsgebonden aftrek volledig aan banden gelegd.

Voor de huidige generatie studenten is de aftrek van scholingsuitgaven al volledig afgeschaft. Studenten die studiefinanciering ontvangen, of hier (nog) recht op hebben, kunnen op dit moment al geen scholingsuitgaven meer in aftrek brengen. Alleen diegenen die geen studiefinanciering meer ontvangen en hier ook geen recht meer op hebben, kunnen op dit moment nog wel scholingsuitgaven in aftrek brengen.

Scholingsuitgaven helemaal niet meer aftrekbaar?
Met het afschaffen van de aftrek van scholingsuitgaven als persoonsgebonden aftrek komt de aftrek van scholingsuitgaven niet helemaal te vervallen. Indien u in het kader van uw onderneming een opleiding volgt, kunt u uw scholingsuitgaven ook na 1 januari 2018 nog in aftrek brengen van uw resultaat in uw eenmanszaak dan wel in uw B.V.

Ook voor werknemers in loondienst blijft het mogelijk om scholingsuitgaven in aftrek te brengen, zij het via een omweg. Het is namelijk ook na 1 januari 2018 voor werkgevers nog steeds toegestaan om de scholingsuitgaven van werknemers netto te vergoeden. Door uw scholingsuitgaven via uw loon te laten vergoeden, profiteert u per saldo nog steeds van het belastingvoordeel. Uiteraard dient uw werkgever in dat geval wel bereid te zijn mee te werken aan een dergelijke constructie.

Scholingsvoucher
Het kabinet gaat vanaf 1 januari 2018 budget vrijmaken om zogenaamde scholingsvouchers beschikbaar te stellen. De scholingsvoucher wordt op dit moment al als instrument ingezet om werkzoekenden met een WW-uitkering via om-/bijscholing weer aan een baan te helpen.

Het kabinet zal net als bij de huidige regeling voor werkzoekenden in de WW vooraf een aantal opleidingsrichtingen selecteren die in aanmerking komen voor een scholingsvoucher. Als u een opleiding in één van de voorgeschreven richtingen volgt, kunt u een scholingsvoucher aanvragen. De scholingsvoucher geeft recht op een vergoeding voor scholingsuitgaven tot maximaal € 2.500.

Als u op korte termijn op eigen kosten nog een opleiding wilt gaan volgen, doe dit dan voor 1 januari 2018. Zorg er daarnaast voor dat het collegegeld (en eventuele andere uitgaven voor uw opleiding) voor 1 januari 2018 heeft betaald, anders loopt u alsnog de aftrek mis.
Ook na 1 januari 2018 blijft het nog mogelijk scholingsuitgaven in aftrek te brengen. Voor ondernemers verandert er na 1 januari 2018 in principe niets, voor werknemers blijft het mogelijk via de werkgever een netto vergoeding voor scholingskosten te ontvangen.

Indien u naar aanleiding van deze update nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen zowel vanuit de positie van de werknemers als die vanuit de werkgever met u meedenken naar alternatieven om ook na 1 januari 2018 fiscaal voordelig kennis te verwerven.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op