Updates

Afschaffing van VAR deel 2

Voor de zomer hadden we al een eerste update over de afschaffing van de VAR geschreven. In dit artikel volgt het vervolg op de plannen rondom de nieuwe VAR, de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën er bij de Eerste Kamer op aangedrongen het wetsvoorstel ‘Deregulering beoordeling arbeidsrelatie’ per 1 januari 2016 in werking te laten treden. De laatste stand van zaken is dat deze datum is uitgesteld tot 1 april 2016.

Nieuwe regeling
De VAR wordt dus vervangen door een nieuwe regeling. De online module waar wij eerder over berichtten is komen te vervallen. In plaats hiervan zal de Belastingdienst gaan werken met (standaard)overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Per sector komen er voorbeeldovereenkomsten. Het is niet verplicht om gebruik te maken van deze voorbeeldovereenkomsten. De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen zelf eventueel andere voorwaarden opnemen in een overeenkomst.

Voor een akkoord zal de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever deze overeenkomst moeten indienen bij de Belastingdienst. Het oordeel van de Belastingdienst over de voorgelegde (voorbeeld)overeenkomsten heeft uitsluitend betrekking op het al dan niet afgeven van een beschikking dat er geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden door de opdrachtgever.

Verschil VAR en de nieuwe regeling
In onze vorige nieuwsbrief zijn we al ingegaan op de verschillen tussen de VAR en de nieuwe regeling:

  • Verschuiving van het risico. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn samen verantwoordelijk voor de ingediende overeenkomst. Als achteraf toch sprake van een dienstbetrekking blijkt te zijn geweest, kan de niet ingehouden loonheffing alsnog op de opdrachtgever verhaald worden.
  • In tegenstelling tot de VAR geldt een nieuwe beschikking maar voor een opdrachtgever. Er zal dus per opdrachtgever een aparte beschikking aangevraagd moeten worden.
  • De VAR kende slechts een geldigheid van één jaar. Afhankelijk van de overeenkomst kan de Belastingdienst een beschikking afgeven die meerdere jaren geldig is.
  • De nieuwe beschikking biedt niet langer ‘zekerheid’ vooraf in welke categorie van inkomen de werkzaamheden volgens de Belastingdienst vallen.

Huidige stand van zaken
Hoewel de nieuwe  systematiek niet voor 1 april 2016 van kracht zal worden, zijn er reeds een aantal voorbeeldovereenkomsten beschikbaar op de site van de Belastingdienst. De verwachting is dat daar binnenkort nog meer voorbeeldovereenkomsten aan toegevoegd zullen worden.

De opdrachtnemer en de opdrachtgever kunnen op dit moment al overeenkomsten ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst zal vervolgens op basis van de ingediende overeenkomst beslissen of er volgens haar sprake is van een dienstbetrekking.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat ze overeenkomsten die vóór 1 februari 2016 worden voorgelegd zal beoordelen vóór 1 april 2016. Indien  u naar aanleiding van de nieuwe systematiek nog vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Zoek jij naar ondersteuning of advies bij jouw financiële & fiscale verplichtingen, kun je onze proactieve hulp goed gebruiken om een financieel overzicht te maken en/of wil je je financieel plan voor nu en later goed geregeld hebben?

Neem dan contact met ons op