Versoepeling uitstel van betaling & extra ondersteuning zelfstandigen

Het coronavirus houdt ons in de greep en beïnvloedt sinds vorige week ook ons dagelijks leven. Naast dat het virus schadelijk is voor de gezondheid en dit de gemoederen bezighoudt, spelen inmiddels ook de financiële gevolgen van dit virus een grote rol.

Inmiddels merken veel zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers en bedrijven wat voor impact dit virus heeft op onze economie. De gevolgen zijn inmiddels in meer of mindere mate voelbaar in elke sector!

Gelukkig heeft het kabinet hiervoor een pakket aan maatregelen getroffen, waarvan we er twee vanuit onze dienstverlening nader willen toelichten en uw aandacht voor vragen.

1.     Versoepeling uitstel van betaling en verlaging boetes

Er kan eenvoudiger uitstel van betaling aangevraagd worden, waardoor de Belastingdienst direct stopt met de invorderingen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het tarief van de invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0% (was 4%). De tariefsaanpassing geldt ook voor de belastingrente en is van toepassing op alle belastingschulden.

2.     Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet wil de groep zelfstandig ondernemers ondersteunen met een tijdelijke voorziening in de vorm van een bijstandsuitkering voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).  De hoogte van de inkomensondersteuning (bijstand) is afhankelijk van het inkomen en de gezinssituatie en zal maximaal ca. € 1.500 netto per maand bedragen.

Ook kan er een beroep gedaan worden op een lening voor bedrijfskapitaal van max. € 10.517 om liquiditeitsproblemen binnen de onderneming op te lossen. Op deze wijze probeert het kabinet te voorkomen dat bedrijven omvallen en hun activiteiten na de crisis niet meer kunnen hervatten.

De toetsingseisen die hier normaliter aan ten grondslag liggen worden niet toegepast, waardoor snelle afhandeling (binnen 4 weken) van aanvragen mogelijk is. Daarbij kan er met voorschotten gewerkt worden. Welke beroepen en sectoren hiervoor in aanmerking komen is nog niet helemaal duidelijk gecommuniceerd maar zal naar verwachting breed opgezet zijn.

Zoals het er nu naar uitziet, lopen de aanvragen voor deze ondersteuning via de gemeente waar je woont.

Wat kan &Dutilh voor u betekenen?  

Gezien deze maatregel zijn wij voornemens voor al onze klanten uitstel aan te vragen voor betaling van de inkomstenbelasting.
Mocht je zelf willen bellen of vragen hebben over het bovenstaande, schroom dan niet om contact op te nemen!