Verdere invulling coronamaatregelen: TOZO en tegemoetkoming € 4.000

Er wordt door het kabinet hard gewerkt aan de verdere invulling van de coronamaatregelen.
Inmiddels heeft het kabinet aan een tweetal regelingen nadere invulling gegeven:

  1. De doelgroep voor de tegemoetkoming van € 4.000 en
  2. De verdere invulling voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

 

  1. Tegemoetkoming € 4.000

De tegemoetkoming van € 4.000 per onderneming is gericht op sectoren die door direct overheidsingrijpen schade lijden. Dit gaat onder andere om hotels, restaurants, cafés, cateraars, reisorganisatoren, theaters, sportorganisaties, sportscholen, kappers en schoonheidsverzorging.

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet de onderneming met één van de genoemde activiteiten als hoofdactiviteit staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tevens moet de onderneming tenminste één vestiging hebben anders dan het woonhuis van de ondernemer. Zondag 29  maart 2020 maakte het ministerie van economische zaken bekend dat de lijst nog verder zal worden uitgebreid. Mocht je sector er nog niet tussen staan, hou dan de site in de gaten!

De volledig lijst met sectoren vindt u terug op onderstaande website: https://ondernemersplein.kvk.nl/4000-euro-compensatieregeling-getroffen-sectoren/

De aanvraagprocedure verloopt via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland(RVO). Als u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen hiervan kunnen wij u helpen.

 

  1. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

Ook de verdere invulling van de TOZO is inmiddels door het kabinet bekend gemaakt. De tijdelijke regeling geldt voor de maanden maart, april en mei 2020. Een aanvraag kan tot uiterlijk 31 mei 2020 worden gedaan. En kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Ondernemers die voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur, komen voor de regeling in aanmerking. Dit gaat zowel om ondernemers die winst genieten (uit bijvoorbeeld een eenmanszaak of een v.o.f.) als om DGA’s.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen van de ondernemer. Voor een alleenstaande is de uitkering per maand maximaal € 1.050 (netto), voor partners is dit maximaal € 1.500 (netto). Wanneer beide partners ondernemer zijn, hebben deze als gezin recht op maximaal € 1.500 (netto).

De aanvraag verloopt via de gemeente waar de ondernemer woont. Naar verwachting zullen de gemeenten in loop van de week van 30 maart 2020 de inschrijving voor de TOZO openstellen.

 

Naar verwachting zal aankomende week ook meer informatie beschikbaar komen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (werktijdverkorting). Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.