Update invulling NOW & Bijzondere bijstand TOZO

Vanmorgen heeft het kabinet in een persconferentie nadere informatie verschaft over de invulling van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). In deze update hebben we deze informatie voor u samengevat.

Wie komen ervoor in aanmerking?
Iedere bedrijf/onderneming die met een omzetverlies kampt van meer dan 20% komt in aanmerking voor de NOW. Onder loonkosten mogen ook de flexwerkers en nul-uren contract medewerkers worden geschaard.

Loonvergoeding per medewerker is wel gemaximeerd tot tweemaal het SV-loon oftewel max. ca. € 110.000 op jaarbasis.

Hoe wordt het omzetverlies bepaald?
De totaal omzet van 2019 (A) wordt gedeeld door vier. Vervolgens dient er er een inschatting gemaakt van de omzet in de periode maart t/m mei 2020 (B). De geschatte omzet in de periode maart t/m mei 2020 (B) wordt gedeeld tegen de gecalculeerde omzet over drie maanden uit 2019 (A). Is de uitkomst lager dan 0,8 dan komt u in aanmerking voor deze regeling.

Berekening voorschot loonkosten compensatie
De geschatte loonkosten over 2020 dienen door vier te worden gedeeld. De uitkomst (C) wordt tot max 90% vergoed indien de geschatte omzet over de maanden maart tot en met mei 2020 (B) nihil is. Indien naar verwachting 40% van de omzet over de berekende drie maanden wordt gerealiseerd, wordt er max. 90% van 60% (100% minus 40%) van de loonkosten (C) vergoed.

De tegemoetkoming in de loonkosten wordt als volgt berekend: De geschatte omzet in de periode maart t/m mei 2020 (B) wordt gedeeld tegen de gecalculeerde omzet over drie maanden uit 2019 (A).  Die uitkomst wordt vermenigvuldigd met (C).

Wanneer gaat het loket UWV open?
Deze week worden de systemen bij het UWV getest op ICT-capaciteit. Men verwacht een enorme stroom van aanvragen en het van essentieel belang is dat de site stabiel blijft.

De verwachting is dat het loket maandag 6 april 2020 opent. Deze is erop ingericht om eenvoudig en snel zoveel mogelijk aanvragen in behandeling te nemen. De eerste voorschotten (80%) zullen binnen 2 tot 4 weken worden uitgekeerd met terugwerkende kracht van 1 maart 2020.

 

Bijzondere bijstand (TOZO)
De invulling van de TOZO is inmiddels bekend, alleen is het nog niet overal mogelijk hiervoor een aanvraag in te dienen. Zo heeft de Gemeente Rotterdam bijvoorbeeld aangekondigd dat zij naar verwachting pas op 2 april aanvragen voor de TOZO in behandeling kan nemen. Hiervoor komt een apart aanvraagformulier (anders dan het reeds bestaande aanvraagformulier voor bijzondere bijstand).

Zodra de TOZO is opengesteld, zullen we u hierover berichten!

 

Schroom niet met vragen of advies over de aanvraag of regeling contact met ons te nemen. Wij staan voor u klaar.