UPDATE 1: FISCALE MAATREGELEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

Eerder deze week berichtten we u over de (fiscale) maatregelen die het kabinet vorige week aankondigde. Dit betrof naast een uitbreiding van een borgstelling door de overheid voor leningen van ondernemers een versoepelde uitstelregeling voor openstaande belastingschulden.

Gisteren heeft het kabinet extra maatregeling ter ondersteuning van ondernemers aangekondigd, namelijk:

  1. Introductie van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid;
  2. Bijzondere bijstand voor zelfstandigen;
  3. Tegemoetkoming voor getroffen sectoren.

 

  1. Introductie van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Bij (tijdelijk) terugval van omzet kenden we de regeling Werktijdverkorting al. Onder deze regeling kunnen werkgevers bij (tijdelijke) terugval van omzet een bijdrage van de overheid vragen in de loonkosten. De overheid draagt in dat geval bij in de loonkosten zodat voorkomen kan worden dat werknemers als gevolg van de (tijdelijke) terugval van de omzet op straat komen te staan.

De regeling Werktijdverkorting was niet ingericht op de massale vraag die als gevolg van het coronavirus is ontstaan. Het kabinet heeft deze regeling stop gezet vanwege de massale toestroom en een meer toegankelijke regeling aangekondigd. Reeds ingediende aanvragen worden automatisch overgezet naar de nieuwe regeling. U  hoeft niet opnieuw een aanvraag in te dienen.

De verdere invulling van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid zal komende dagen via het UWV bekend worden gemaakt, zoals de aanvraagprocedure en de voorwaarden.

  1. Bijzondere bijstand voor ZZP’ers

Niet alleen ondernemingen, maar ook ZZP’ers ondervinden hinder. Het kabinet heeft om die reden ook maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van de zelfstandigen (met en zonder personeel) die door de effecten van het coronavirus (tijdelijk) zonder inkomen zitten.

Het kabinet heeft aangekondigd de bijzondere bijstand die beschikbaar is voor zelfstandigen, tijdelijk uit te breiden en te versoepelen. Zo zal het inkomen van de partner niet langer worden meegenomen, wordt er niet getoetst op vermogen en wordt de bijstand omgezet in een gift.

De bijstand keert vooralsnog een sociaal minimuminkomen uit. Houd er rekening mee dat voor veel ondernemers dit niet toereikend zal zijn de vaste lasten van te betalen.

  1. Tegemoetkoming voor getroffen sectoren

Door de maatregelen van het kabinet worden er een aantal sectoren hard getroffen. Zij komen in aanmerking voor de tegemoetkoming voor ondernemers in getroffen sectoren. Denk aan horecaondernemers die hun zaak verplicht hebben moeten sluiten.

Voor die ondernemers die direct door de maatregelen zijn getroffen stelt het kabinet een tegemoetkoming beschikbaar van € 4.000. De tegemoetkoming moet nog nader worden uitgewerkt. Verdere berichtgeving over welke sectoren in aanmerking komen en of de tegemoetkoming geldt per onderneming of per ondernemer zullen we moeten afwachten. Dit zal naar verwachting in de komende dagen duidelijk worden.

Het kabinet heeft naast het eerder aangekondigde uitstel van betaling op openstaande belastingschulden dus nog een aantal nadere ondersteuningsmaatregelen aangekondigd. We kunnen ons voorstellen dat veel bedrijven geholpen zijn met deze maatregelen, maar er ook veel ondernemers zijn waar het coronavirus al flinke schade heeft aangericht.

We houden de ontwikkelingen in de gaten en hopen  spoedig meer over de invulling van de verschillende regelingen te kunnen berichten. Heeft u naar aanleiding van deze update vragen wat de aangekondigde maatregelen voor u betekenen, neem gerust contact met ons op!