Uitstel aanslag inkomsten-, vennootschaps-, omzetbelasting & BTW

Het bijzonder uitstel van betaling geldt niet alleen voor de aanslagen inkomstenbelasting, maar ook nu direct al voor de aanslagen vennootschapsbelasting, omzetbelasting en BTW.

Voor onze klanten dienen we hiervoor eerst de aangifte in, waarna we middels een verzoek om uitstel van betaling vragen als gevolg van de uitbraak van Corona zullen insturen, nadat de aanslag is opgelegd. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, zullen zij automatisch 3 maanden uitstel van betaling verlenen. Mocht een uitstel van 3 maanden tekort zijn, kunnen we voor een langere periode uitstel aanvragen. Daarbij zal de Belastingdienst waarschijnlijk wel verzoeken aanvullende informatie aan te leveren.