Uitbreiding tegemoetkoming en update TOZO

Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte de huidige maatregelen verlengd tot 28 april. Dit betekent dat we langer gevraagd worden thuis te werken. Voor de horeca en andere sectoren betekent dit ook dat zij langer hun deuren dicht moeten houden.

Er wordt steeds meer van de eerder aangekondigde regelingen bekend gemaakt. Vorige week kwam er meer duidelijkheid over de NOW (werktijdverkorting). Deze week is de aanmelding voor de TOZO (bijzondere bijstand voor ondernemers) opengesteld. Ook heeft het kabinet de lijst met sectoren die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming van € 4.000 verder uitgebreid.

TOZO
De Gemeente Rotterdam heeft inmiddels een formulier geopend waarmee u een TOZO-aanvraag in kunt dienen. Om deze aanvraag in te kunnen dienen, logt u in met uw DigiD en volgt u de stappen op het digitale portaal.

Heeft u vragen over de zaken die u in moet vullen? Bel of mail ons even, dan kunnen we u assisteren.

Uitbreiding lijst sectoren tegemoetkoming € 4.000
Het kabinet kondigde vorig weekend al aan dat de lijst met sectoren die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van € 4.000 nog verder uitgebreid zou worden. Inmiddels is er een flink aantal sectoren aan de lijst toegevoegd.

De nieuw toegevoegde sectoren zijn met name winkels. Vanuit de branchevereniging voor winkeliers was er commentaar uitgeoefend om de lijst uit te breiden. Het kabinet is hierin tegemoet gekomen.

Belastinguitstel
De Belastingdienst heeft de regeling voor het uitstel van belasting versoepeld. In plaats van een schriftelijk verzoek, kunnen we digitaal een verzoek indienen voor uitstel van belasting.

Daarnaast geldt dit verzoek voor alle aanslagen die er in de drie opvolgende maanden bijkomen. Er hoeft dus niet langer een aparte aanvraag voor verschillende aanslagen ingediend te worden.

Het uitstel kan worden aangevraagd, zodra er een aanslag is opgelegd. Voor de loonheffing en de omzetbelasting geldt dat hier eerst een naheffingsaanslag voor opgelegd moet worden.