Status uitvoering fiscale maatregelen | 26 maart 2020

Uit de vele gesprekken die we afgelopen dagen met klanten hebben gevoerd, blijkt dat er onder ondernemers veel animo is om gebruik te maken van één of meerdere aangekondigde regeling(en). Ook horen we om ons heen geluiden dat er al een hoop aanvragen zijn gedaan.

De diverse regelingen zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. De betrokken partijen werken hard om ze zo snel mogelijk open te stellen. De ondernemers moeten nog even geduld hebben. Zodra de betrokken instanties de voorwaarden hebben uitgewerkt en het loket voor de aanvraag hebben geopend, zetten wij dit op de site en informeren wij onze klanten.

Bijzondere bijstand
Er zijn veel vragen over de aanvraagprocedure voor bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is een reeds bestaande regeling voor ondernemers die door bijzondere omstandigheden tijdelijk in de problemen zitten. Voor de huidige regeling gelden echter strikte voorwaarden, zo wordt het vermogen en het inkomen van de eventuele partner meegenomen in de beoordeling.

Het kabinet heeft aangekondigd de regeling te versoepelen. Zo wordt het vermogen en het inkomen van de eventuele partner tijdelijk niet meegenomen in de beoordeling. Voor de bestaande regeling komen veel ondernemers komen niet in aanmerking. Om eventueel voor de nieuwe regeling in aanmerking te komen vragen we u de verdere berichtgeving over de aanvraagprocedure af te wachten en pas een aanvraag in te dienen zodra de nieuwe regeling is uitgewerkt en opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat een aanvraag onder de oude regeling wordt afgewezen en u op een later tijdstip alsnog een aanvraag onder de nieuwe, tijdelijke regeling moeten indienen.

Wilt u meer weten over de fiscale maatregelen en hoe u in de toekomst een aanvraag kan indienen? Neem contact op!