NOW 2.0 en boete naheffingsaanslag omzetbelasting

NOW 2.0

Per 1 maart 2020 is de NOW-regeling ingevoerd. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die door de coronacrisis kampen met een omzetverlies van tenminste 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Lees daarover hier meer.

De initiële regeling, NOW 1.0, gold voor een periode van drie maanden. Als aanvangsdatum van de periode van drie maanden kon worden gekozen vóór 1 maart, 1 april of 1 mei waardoor de regeling tot uiterlijk tot 1 augustus 2020 loopt.

Het kabinet heeft besloten om de maatregel met 4 maanden te verlengen door middel van het invoeren van NOW 2.0. Als aanvangsdatum kunt u kiezen uit 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wanneer u eerder al gebruik heeft gemaakt van NOW 1.0, mogen beide perioden elkaar niet overlappen. Wanneer 1.0 eindigt op 31 juli, kunt u NOW 2.0 pas vanaf 1 augustus in laten gaan.

Wie komt er in aanmerking?
Bedrijven die over een gekozen periode van 4 maanden (deze moet gelegen zijn tussen 1 juni en 30 november 2020) een omzetverlies van ten minste 20% verwachten, komen in aanmerking voor de NOW 2.0. Dit omzetverlies wordt op dezelfde manier berekend als bij de NOW 1.0. Vanaf 6 juli 2020 kunnen aanvragen ingediend worden.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden?
In de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 is er geen ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Wanneer dit wel gebeurt wordt het maandloon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd in mindering gebracht op de subsidie.

In de nieuwe NOW-regeling is voor werkgevers een inspanningsverplichting opgenomen om werknemers te stimuleren om scholing te volgen voor behoud van werk. Hiermee worden de baankansen voor werknemers die hun baan verliezen als gevolg van de coronacrisis vergroot.

 

Boete naheffingsaanslag omzetbelasting

De naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen stromen binnen ondernemers/bedrijven die gebruik wensen te maken van de regeling rond uitstel van betaling van belastingen. Op de naheffingsaanslagen omzetbelasting zien wij tot onze verbazing toch een betaalverzuimboete terugkomen, waar de Belastingdienst eerder had aangeven dat er tijdelijk geen boeten opgelegd zouden worden.

Het bleek voor de Belastingdienst niet mogelijk het proces tijdig aan te passen om een naheffingsaanslag zonder boete op te leggen. In een later stadium worden de boeten alsnog kwijtgescholden middels een vermindering op de oorspronkelijke naheffingsaanslag. Er hoeft derhalve geen bezwaar gemaakt te worden tegen de boete!

De aanvraag voor uitstel van betaling kan gedaan worden nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd. Ook op eventueel daaropvolgende naheffingsaanslagen wordt automatisch uitstel van betaling verleend. Hier hoeft geen nieuw verzoek voor te worden ingediend.

Heeft u vragen over de NOW 2.0 regeling of hulp nodig bij het aanvragen van bijzonder uitstel, neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.