Corona-update NOW 3.0, TOZO en TVL | augustus 2020

De afgelopen maanden hebben we u op de hoogte gehouden van alle maatregelen (NOW-regeling, TOZO en het verleende uitstel voor openstaande belastingschulden) ter ondersteuning van zelfstandigen en onderneming die de regering heeft uitgerold om de gevolgen van de corona-maatregelen op te vangen.

De eerste golf besmettingen ligt inmiddels enige maanden achter ons en de stofwolken van de gevolgen voor de economie trekken langzaam op. Veel ondernemers voelen echter de gevolgen van de 1,5 meter samenleving. Ondanks de steun die de overheid afgelopen maanden heeft geboden, voelen ondernemers dit flink in hun portemonnee.

De zomer loopt zo langzaam ten einde en hoe en of er een tweede golf zich dit de komende maanden ontwikkeld is allemaal uiterst onzeker. Ook wat de exacte economische gevolgen hiervan zijn.

Het kabinet is de afgelopen dagen druk in onderhandeling geweest met de coalitiepartijen om een volgend noodpakket voor te bereiden.

Als we de geruchten moeten geloven, bestaat dit noodpakket uit de volgende onderdelen:

  1. NOW 3.0
  2. Verlenging van de TOZO en TVL

NOW 3.0
De NOW-regeling zal wederom worden verlengd. Bedrijven met minimaal 30% omzetverlies kunnen vanaf 1 oktober aanspraak maken op deze regeling. Waar bedrijven nu nog tot maximaal 90% van de fiscale loonsom vergoed krijgen door de overheid, zal dit – volgens de uitgelekte plannen – stapsgewijs afnemen tot maximaal 60%.

Waar in de NOW 2.0-regeling nog een korting zat ingebouwd voor die bedrijven die toch personeelsleden hebben ontslaan in de maanden waarin zij ondersteuning ontvingen, heeft het de voorkeur van de betrokken partijen om deze ontslagboete niet terug te laten keren in de nieuwe regeling.

TOZO en TVL
Ook de TOZO zal naar verwachting worden verlengd. Met de TOZO ontvangen zelfstandigen (eenmanszaak en DGA) bij het wegvallen van het inkomen, vanuit de overheid een aanvulling tot aan bijstandsniveau.

Zo ook zal de tegemoetkoming voor bedrijven die niet genoeg omzet draaien om de vaste lasten van te kunnen betalen naar verwachting worden verlengd.

 

Belastingplan 2021
Naast de specifieke corona-maatregelen staat ook een Prinsjesdag weer voor de deur. Traditiegetrouw presenteert het kabinet hier haar plannen voor het volgende jaar en de daaropvolgende jaren.

Het belastingplan vorm het fiscale hart van deze plannen. We kijken met spanning naar de maatregelen die ons te wachten staan. Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Er gaan geruchten dat de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van de baan is, mogelijk blijft deze beperkt tot de verlaging van het hogere tarief.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en  zodra er nieuws is, publiceren wij dit. Bel of mail ons gerust als u vragen heeft over de nieuwe of verlengde maatregelen.