Testamenten & levenstestamenten

Een testament zorgt ervoor dat uw wensen ten aanzien van uw vermogen, persoonlijke zaken en eventueel uw onderneming vastliggen. Mocht u onverhoopt komen te overlijden dan worden de wensen die u heeft vastgelegd uitgevoerd.

Voor u als ondernemer is het niet alleen van belang om vast te leggen wat de wensen zijn bij overlijden. Als u ondernemer bent  is het juist ook van belang om vast te leggen wat de wensen zijn mocht u onverhoopt het bedrijf zelf niet (meer) kunnen besturen, door bijvoorbeeld een ziekte of ongeval. Wie betaalt dan de salarissen “morgen”, wie opent het kantoor, wie runt het bedrijf, wie neemt de dossiers over die u in behandeling heeft, … kortom: wat moet er dan gebeuren als ik het niet meer kan?

Hetzelfde geldt uiteraard voor de privé situatie. Wie mag dan uw vermogen beheren, wie kan namens u de betalingen doen… kortom: ook voor u geldt “wat wilt u dan dat er moet gebeuren als……?”

Dit zijn wensen die u vastlegt in een levenstestament.

De Estate Planner van &Dutilh is de aangewezen persoon om al deze wensen samen met u te inventariseren. Over welke zaken gaat het, alleen over de onderneming of ook over uw privézaken en vermogen? Wie wilt u aanwijzen als uw levensexecuteur? Wie mag die zaken allemaal voor u behartigen en mag of kan diegene dat allemaal wel alleen beslissen?

Vragen die ook aan de orde komen zijn: moet er een bewindvoerder aangesteld worden aangesteld, wie past er op het vermogen. wie zorgt ervoor dat alle financiele zaken doorgaan, Mogen er bijvoorbeeld nog schenkingen gedaan worden? Op al deze vragen formuleren we samen uw antwoorden.

De Estate Planner van &Dutilh maakt een totaaladvies, een voorstel met daarin alle onderwerpen van het levenstestament, gericht op uw wensen.

Het levenstestament wordt door de notaris opgemaakt. Samen met u zullen wij het voorstel met de notaris bespreken, zodat ook alle wensen die u heeft in het levenstestament worden opgenomen.

De akte wordt opgemaakt en ingeschreven in het centrale levenstestamentenregister. Hiermee staat niet alleen vast wat uw wensen zijn en wat er letterlijk moet gebeuren, maar ook de datum van uw wilsbekwaamheid. Een belangrijke datum om zo uw wensen te kunnen en mogen laten uitvoeren door uw levensexecutele of -bewindvoerder.

Diana Dutilh van &Dutilh is geregistreerd levensexecutele en bewindvoerder. Zij is aangesloten bij de Stichting Levensexecutele. Indien u (bepaalde) afspraken buiten de familie- of zakelijke sfeer wilt houden, kunt u eventueel kiezen voor een onafhankelijke levensexecuteur of -bewindvoerder.  Voor meer informatie over levenstestamenten en levensexecutele of -bewindvoerder: https://www.velex.nl/.

Neem gerust contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden rondom levenexecutele met u.