Administratie, Boekhouding & Jaarrekening

De boekhouding is een wettelijk verplicht onderdeel van het runnen van een bedrijf. Aan de hand van het “getal onder aan de streep” bepaalt de Belastingdienst hoeveel belasting u moet betalen. De boekhouding is echter ook een tool om u inzicht te geven in de ontwikkelingen van zowel de prestaties als het rendement van uw onderneming.

Samen met uw klantpartner van &Dutilh bepaalt u uw wensen ten aanzien van de administratie. U kiest ervoor om uw eigen administratie te voeren of alle stukken bij ons aan te leveren zodat wij dit voor u kunnen doen. Dit kan zowel fysiek als digitaal. Vele varianten zijn hierin mogelijk.

Het voeren van uw boekhouding is er bij ons op gericht om u te ontzorgen en om u te voorzien van actuele informatie van de cijfers van uw onderneming. Hiermee kunt u uw plannen met uw onderneming realiseren, bijschaven of misschien wel overtreffen. Uw klantpartner bespreekt met u op welke manier wij de cijfers van uw onderneming het beste aan u kunnen rapporteren. Hiermee kunt u strategische keuzes maken voor uw onderneming.

Jaarrekening
Zo snel mogelijk na het einde van het boekjaar maken wij de balans en winst- & verliesrekening voor u op. De jaarrekening leent zich er goed voor om naast de overige rapportages in een boekjaar keuzes te maken ten aanzien van de toekomst.

De jaarrekening dient verder als basis voor uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast is het heel interessant om te kijken wat u met de informatie uit de jaarrekening kunt. Niet alleen om de bedrijfsvoering tegen het licht te houden, maar ook om te zien waar besparingen op belastingen te realiseren vallen. Beter gezegd : “waar kan fiscaal geoptimaliseerd worden gezien uw totale situatie, zakelijk en privé?” Want juist in de relatie “zakelijk en privé” is vaak financiële en fiscale optimalisatie te realiseren.

Samen met uw klantpartner en de specialisten van &Dutilh, bespreken we dit graag met u. Tevens kijken wij graag samen naar de mogelijkheden waar wij u bij het runnen van uw bedrijf kunnen ondersteunen.

Neem gerust contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden rondom administratie, boekhouding en/ of jaarrekening met u.